AKTIVA SENIORER är en riksorganisation med föreningar över hela landet.

AKTIVA SENIORER verkar ideellt för att främja medlemmarnas kulturella och sociala intressen och vill stimulera till fortsatt aktivitet. Organisationen är politiskt och religiöst obunden.

Föreningens bankgiro är 5851-3839.

Förbundets hemsida: aktivaseniorer.com

Aktiva Seniorer i Köping startade 1990.

Föreningen håller månadsvisa möten med föredrag och underhållning. Däremellan arrangeras studiebesök och resor.

Vi ordnar också studiecirklar och diskussionsgrupper enligt medlemmarnas önskemål. Föreningen har en egen lokal för boule och har tillgång till vattengymnastik.

Kom gärna med idéer och önskemål om verksamheten. Det kan handla om föredrag, underhållning, resmål, kurser och cirklar.

För mer information kontakta: Ordförande Sivert Jansson eller sekreterare