Aktiva Seniorer Köping

För att tillgodose alla medlemmar med aktuell information kommer vi att komplettera medlemsförteckningen på vår hemsida med E-postadresser. De uppgifter som vi kommer att lägga ut är: Namn, adress, tfn nr och E-postadress. Endast medlemmar som registrerat sig på vår hemsida kommer att kunna se den här informationen.

Vi är, i likhet med andra ideella föreningar, skyldiga att rätta oss efter PuL, Personupplysningslagen.

Om Du ej vill synas i medlemsförteckningen, var vänlig meddela oss via E-post eller ta kontakt med någon i styrelsen.