Till Aktiva Seniorer Köpings årsmöte som hölls vid Forum hade 62 medlemmar kommit.

Föreningsstämman inleddes med att ordförande Britt Olsson höll en parentation över medlemmar som avlidit.

Lizzie Ruthéus
Sonia Ramström

Till stämmoordförande valdes Bo Olsson och sekreterare Gull-Maj Sandberg. Stämman följde den ordinarie dagordningen. Till ordförande på ett år omvaldes Britt Olsson och till vice ordförande omvaldes Bo Olsson. Till övriga fem styrelsemedlemmar omvaldes Bengt Rosberg, Inger Kjellmodin, Inger Hallberg, Gull-Maj Sandberg och Solveig Nilsson. Som sammankallande för programrådet omvaldes Désirée Austern och för kaffekommittén omvaldes Ulla Andersson. Till webmaster omvaldes Kaj Svartström. 

Lizzie Ruthéus avtackades med blommor och minnesskål för mångårigt arbete som föreningens kassör, likaså  fick blommor och minnesskål för många år som sekreterare och ledamot.

Efter föreningsstämman bjöds vi på underhållning av Ingrid Eriksson som på piano framförde verk av Schubert, Chopin, Schumann och Pettersson-Berger.  Ingrid Eriksson berättade lite historia runt kompositörerna och styckena hon valt var inte de mest spelade men mycket vackra. Regndroppspreludiet i h-moll av Chopin var målande och dynamiskt. Hon avslutade med Pettersson-Bergers ”Larsmäss”, ett glatt stycke. Men så kom en överraskning, Bo Olsson på klarinett och Inger framförde inledningsmusiken ur Carmen, ”Utanför murarna i Sevilla”.

Ingrid Eriksson

Bo Olsson och Ingrid Eriksson

Stående applåder till musikerna.

Kaffet hade då intagits och premiären för semlor avnjutits.

Britt Olsson tackade alla närvarande och påminde om nästa möte den 16 mars med naturfilmaren Peter Gerdehags program.

Foto: Åke Dahlqvist