Till Aktiva Seniorer i Köpings årsmöte, 2011-02-15, som hölls vid Forum, hade 62 medlemmar kommit.

Föreningsstämman inleddes med att ordförande Britt Olsson höll en parentation över medlemmar som avlidit.

Till stämmans ordförande valdes Bo Olsson och sekreterare Gull-Maj Sandberg. Stämman följde den ordinarie dagordningen.

Till ordförande på ett år omvaldes Britt Olsson. Vice ordförandeposten vakant, men skall upprätthållas av styrelsen. Till övriga sex styrelsemedlemmar omvaldes Bengt Rosberg, Inger Hallberg, Gull-Maj Sandberg, Solveig Nilsson samt nyval Birgitta Olsson och Kaj Svartström. Sammankallande för programrådet valdes Ingegärd Forsström och för kaffekommittén omvaldes Ulla Andersson. Till webbmaster omvaldes Kaj Svartström.

Bo Olsson avtackades av ordf. Britt OlssonBo Olsson avtackades med blommor och operabiljetter för sitt arbete som vice ordförande, Inger Kjellmodin avtackades med blommor och blomstercheck för sitt arbete som kassör. Blommor till Ulla Andersson för strålande insats i kaffekommitten under året.

Hans Nilsson rapporterade för bouleverksamheten att lokalen är under reparation och blir klar till hösten. Solveig Nilsson berättade att konstcirkeln redan haft två träffar. Varmbadsgymnastiken har fullt på torsdagarna men fredagsgruppen har en plats ledig, meddelade Ingegärd Forsström. Kaj Svartström uppmanade oss att använda hemsidan för Aktiva Seniorer Köping, där finns all information. En inloggningskod behövs för åtkomst till medlemssidorna, vänd er till Kaj.

Dags för underhållning. Tio musiker ur Köpings Dragspelsklubb tog plats.

De inledde med Kalle Jularbo´s ”Gammal dalavals”, därefter följde nio kända låtar, riktiga pärlor av bl.a. Evert Taube. Solosång av Börje Dahlberg från Strängnäs som också ingick i dragspelsklubben.”Trolleboschottis”blev sista numret, som de professionella spelmännen framförde.

Rikliga applåder till musikerna.

Britt Olsson tackade Köpings Dragspelsklubb och alla närvarande samt påminde om anmälningslistor för några kommande program. Britt Olsson meddelade att vi i dag är 148 medlemmar i Aktiva Seniorer Köping.