Ständige sekreteraren - nya ordföranden. Foto: Åke DahlqvistTill Aktiva Seniorer i Köpings årsmöte för 2011 hade 37 medlemmar infunnit sig. Tillförordnad ordförande Bengt Rosberg hälsade alla välkomna. En minnesstund hölls för dem som avlidit under året.

Ur årsmötesprotokollet kan vi läsa att Bengt Rosberg valdes till årsmötets ordförande, till sekreterare Gull-Maj Sandberg och justerare Bo Olsson samt Inga Hoffstedt.

Följande val gjordes:

Styrelsen
Ordförande för 2012: Bengt Rosberg, nyval
Vice ordförande för 2012: Einar Lindström, nyval
Ledamöter som kvarstår: Gull-Maj Sandberg, Inger Hallberg, Kaj Svartström
Ledamöter på två år: Birgitta Ohlsson, omval och Rune Ohlsson nyval
Suppleant ett år: Maire Eriksson, nyval
Avgick ur styrelsen: Britt Olsson och Solveig Nilsson.

Övriga:
Revisor: Margareta Hansson, omval
Revisorsuppleant: Anita Frodin, omval
Valberedningen: Bo Olsson, omval, + vakant
Sammankallande i programkommittén: Ingegärd Forsström
Ansvarig för kaffekommittén: Ulla Andersson
Webmaster: Kaj Svartström

Ordförande framförde föreningens stora tack med tillsända blommor till Britt Olsson, flerårig ordförande, och blommor och minnesskål till Solveig Nilsson för många år i styrelsen.

Från konstcirkeln rapporterades att de träffas måndagar och just nu under rubriken ”Se på konst”. Lyrikcirkeln träffas tisdagar och samtalar nu om ”Äldre och nyare lyrik”.

Boulen, träffas måndagar och torsdagar. De har fått nya lokaler men är missnöjda med gruset på banan.

Badgymnastiken har nu fulla grupper, torsdagar och fredagar.

Bengt Rosberg kunde berätta om Seniorbio som erbjuds till pensionärsorganisationerna. Där kommer man att visa film en måndag i varje månad kl. 14.00 på Royalbiografen, kr 60:-, datumen 20/2, 26/3, 30/4, 28/5.

Efter årsmötet serverades kaffe och semlor.


Köpings musikskola bjöd på underhållning, medverkade gjorde: Albin, Timo, Peter, Marjam, Alice, Jonna, Linnea, Johannes, David, Alva, Elsa och två musiklärare. De fattade sina stråkar och framförde flera härliga stycken. Med ett inspelat komp blev framförandet extra roligt.

Andreas Kallström som gör sitt examensarbete på gymnasiet under rubriken ”Wilhelm Peterson-Bergers pianostycke Sommarsång, inför publik”, spelade med säkerhet och inlevelse. Andreas fick naturligtvis vårt godkännande med stora applåder.

Timo framförde ett cellostycke med bravur varefter alla stråkarna gav oss prov på modern musikskoleunderhållning.

Bo Olsson, som själv är musiker framförde vårt tack till eleverna och uppmanade dem att hålla fast vid musiken och prova att spela i grupp högre upp i tonåren, ja hela livet.

Att se och höra dessa musikskoleelever var en upplevelse. Applåder.