Till Aktiva Seniorer i Köpings årsmöte för 2012 hade 42 medlemmar infunnit sig. Ordförande Bengt Rosberg hälsade alla välkomna. En minnesstund hölls för dem som avlidit under året.

Ur årsmötesprotokollet kan vi läsa att Bengt Rosberg valdes till årsmötets ordförande, till sekreterare Gull-Maj Sandberg och justerare Helga Rohde och Barbro Carlsson.

Följande val gjordes:

Styrelsen

Ordförande för 2013: Bengt Rosberg, omval
Vice ordförandeför 2013: Einar Lindström, omval
Ledamöter som kvarstår: Birgitta Ohlsson och Rune Ohlsson.
Ledamöter omval på ett år: Gull-Maj Sandberg och Inger Hallberg
Ledamöter omval två år: Kaj Svartström och Maire Eriksson

Övriga:

Revisor: Margareta Hansson, omval
Revisorsuppleant: Anita Frodin, omval
Sammankallande i programkommittén: Ingegärd Forsström, omval på ett år
Ansvarig för kaffekommittén: Ulla Andersson, omval på ett år
Webmaster: Kaj Svartström, omval på ett år
Valberedningen: Bo Olsson, omval ett år och Ulf Lundström nyval på ett år

Bengt Rosberg överlämnade en stor tulpanbukett till Ulla Andersson, ansvarig för kaffekommittén, som föreningens uppskattning.

Från konstcirkeln rapporterades att de träffas måndagar en gång i månaden och just nu om bl.a. Edvard Munch. Lyrikcirkeln träffas tisdagar en gång i månaden och samtalar nu om bl.a. Karin Boye.

Boulen, träffas måndagar och torsdagar. De har fått nya lokaler, men är missnöjda med gruset på inomhusbanan. Hyresvärden kommer att åtgärda underlaget. Egen utrustning, bouleklot.

Badgymnastiken har nu fulla grupper måndagar och fredagar.

Efter årsmötet serverades kaffe och semlor.

Köpings musikskola bjöd på underhållning, medverkade gjorde: Jenny Pattanan Larsson, Hanna Jansson, Jessica Ahlén och Lydia Binbach.

Jenny inledde med ”Chant Arabe” på piano. Hanna med” Annie´s Song”, piano, Lydia med ”What are Words”, piano och Jessica med ”River Flows In You” på piano och”La Folia” som hon framförde på fiol. Underhållningen avslutades med ”May The Force Be With You”.

Bengt Rosberg, framförde vårt tack till eleverna och var glad att tillväxten av goda musiker i Köping är tryggad.

Att se och höra dessa skickliga musikskoleelever var en upplevelse. Applåder.