Aktiva Seniorer Köping höll sitt årsmöte i Forum den 11 februari 2014.

Ordförande Bengt Rosberg hälsade alla välkomna, ett 40-tal medlemmar närvarade. Välkomnade också elever och lärare från Musikskolan som lovat att underhålla oss innan årsmötesförhandlingarna.

Ett helt underbart program fick vi lyssna till:

Syskonen Rehn spelade piano med stor glädje. Marys lamm, Allegro och Chant Arabe.
Jessica Ahlén framförde på piano Solfegietto av C.P.E.Bach.
Jenny Pattanan Larsson, The Happy Farmer av R. Schuman, samt Menuet I G-dur av C.Petzold.
Therese Koivula på piano framförde Venezianische Gondollied av F. Mendelssohn.
Loella Grahn, sång, pianoackompanjerad av Martin Larsson, framförde Seligkeit av F. Schubert och Ave Maria av J.S Bach-C.Gounod.
Jessica Ahlén, på fiol, framförde Allemande ur Partita av J.S. Bach.
Gustav Trybom avslutade underhållningen med att på dragspel spela 2 Franska Valser.

Vilken spelglädje, vilken underbar sång.

Ordförande Rosberg framförde allas vårt tack och beundran, tack alla elever och lärare.

Det är ovanligt att få höra en sång på latin, imponerande.

Årsmötesförhandlingarna inleddes med parentation över medlemmar som avlidit under 2013.

Ordförande Bengt Rosberg öppnade mötet och valdes att vara ordförande för årsmötet och Gull-Maj Sandberg till sekreterare. Till justeringsmän valdes Barbro Karlsson och Taimi Svensson.

Följande val gjordes:

Styrelsen

Ordförande för 2014: Bengt Rosberg. Omval, ett år.
Vice ordförande, vakans.
Ledamot nyval på två år: Margareta Börgesson.
Ledamot omval på två år: Birgitta Ohlsson.
Ledamöter som kvarstår: Maire Eriksson och Kaj Svartström.
Ledamot omval på ett år: Gull-Maj Sandberg.

Övriga poster

Revisor: Anita Flodin, nyval ett år.
Revisorsuppleant: Hans Lundqvist nyval ett år
Sammankallande i Programkommittén: Ingegärd Forsström, omval ett år.
Ansvarig för Kaffekommittén: Ulla Andersson omval ett år.
Webmaster: Kaj Svartström omval.
Matrikelansvarig: Margareta Börgesson nyval.
Valberedningen: Bo Olsson, omval. Bo Olsson väljer själv en medarbetare.

Ordförande överräckte blommor och blomstercheckar till avgående förtroendemän:

Eije Lindström, vice ordf., Rune Ohlsson, styrelseledamot, Inger Hallberg, styrelseledamot och matrikelansvarig, Susanne Ahlgren, programkommittén och Margareta Hansson, revisor.

Från cirklarna meddelades att Lyriken har full grupp, kan ta någon till. Konstgruppen har några lediga stolar. Boulen spelar även vintertid, men lokalen kunde vara bättre.

Badgymnastiken har fler tomma platser, måndagsgruppen har två och torsdagsgruppen fyra.

Efter årsmötet bjöd Aktiva Seniorer Köping på semlor till kaffet. Anmälningslistor gick runt inför studiebesöket på Bil-och Teknikhistoriska Samlingarna. Bengt Rosberg hade även denna gång gjort ett tipsblad med tio aktuella frågor. Två medlemmar klarade nio rätt. Grattis.

Så bröt vi upp efter en trevlig eftermiddag med musik och sång samt årsmöte.