Till Aktiva Seniorer Köpings årsmöte i Forum den 10 februari kom 45 medlemmar och med famnen full med visor och dikter kom Lina Adolphson. Forums vita piano hade rullats fram och Lina godkände stämningen på pianot. Hon bjöd oss på en omväxlande repertoar, där våren och kärleken stod i centrum. Dikterna var tänkvärda och roliga som ”Grävlingen”, ”Vi tar så mycket för givet” och ”Se tillbaka, vedhög”. Sångerna så vackra, en var ”Följ mig bortåt vägen”. Tack Lina för ditt trevliga program.

Kaffe och semlor stod uppdukat, så vi lät oss väl smaka.

Ordförande Bengt Rosberg öppnade årsmötet med att först hålla en stunds stillhet, då han tände minnesljuset för de medlemmar som gått ur tiden under 2014, och läste en dikt som rundade av minnesstunden.

Årsmötet följde de sedvanliga punkterna och till 2015 gjordes följande val:

 • Ordförande                         Bengt Rosberg
 • Sekreterare                         Gull-Maj Sandberg
 • Kassör                                Birgitta Ohlsson
 • Matrikel ansvarig                Margareta Börgesson
 • Ledamot                             Kaj Svartström
 • Ledamot                             Karin Frodin
 • Webbmaster                       Kaj Svartström
 • Revisorer                            Anita Frodin och Hans Lundqvist
 • Valberedningen                   Bo Olsson och Maire Eriksson
 • Sammankallande till            Gull-Maj Sandberg
  programkommittén           

Ansvariga för boule, lyrik, konst och badet påpekade att lediga platser finns.

 • För boule kontaktas Sonia Ramström
 • För lyrik kontaktas Barbro Jönsson
 • För konst kontaktas Bengt Rosberg
 • För vattengymnastik kontaktas Ingegärd Forsström

Tack och blommor, tulpaner och presentkort, till avgående förtroendemän.

Årsmötet avslutades.

Kaffekommittén har fr.o.m. årsmötet ansvar för dukning och kaffekokning, styrelsen beställer bröd. Kaffekommittén delar sitt ansvar mellan varandra. Vid servering av mat ansvarar styrelsen för allt utom kaffet.

Ett möte i Aktiva Seniorer skulle kännas tomt om inte den aktuella frågesporten fanns med och viss fanns det med. Bengt Rosberg delade ut tipsblad och pennor och vi tänkte…

Två medlemmar klarade alla elva frågorna rätt. Bra gjort, applåder till vinnare och till Bengt som plockat frågorna från hela KAK området.

 

Ladda ner årsmötesprotokollet: