Örjan Lindvall
Örjan Lindvall

Ordförande Bengt Rosberg hälsade alla välkomna. Välkomnade också Örjan Lindvall som bjöd oss ett härligt piano potpurri som inleddes och avslutades med ”Mitt Eget Land” av Olle Adolphson

Ordförande Rosberg framförde allas vårt tack.

Årsmötesförhandlingarna inleddes med parentation över medlemmar som avlidit under 2015.

Därefter läste Bengt Rosberg psalm 249 ”Blott en dag”.

Ordförande Bengt Rosberg öppnade mötet och valdes att vara ordförande för årsmötet och Gull-Maj Sandberg till sekreterare. Till justeringsmän valdes Penny och Bo Fransson

Följande val gjordes:

Styrelsen

Ordförande för 2016, omval, ett år: Bengt Rosberg
Vice ordförande, vakans
Ledamot, ett år: Gull-Maj Sandberg
Ledamot, omval ett år: Birgitta Ohlsson
Ledamot, ett år: Kaj Svartström
Ledamot, omval på två år: Karin Frodin
Ledamot, nyval två år: Leila Djupsjö

Övriga poster

Revisor, omval ett år: Anita Flodin
Revisorssuppleant, omval ett år: Hans Lundqvist
Sammankallande i Programkommittén, omval ett år: Gull-Maj Sandberg
Ansvarig för Festkommittén, nyval ett år: Karin Frodin
Webmaster, omval: Kaj Svartström
Matrikelansvarig, nyval två år: Leila Djupsjö
Valberedningen: Maire Eriksson, omval, och Margareta Börjesson, nyval

Ordförande överräckte blommor och blomstercheckar till avgående förtroende män:

Margareta Börjesson, styrelsen
Helga Rohde, programkommittén
Bo Olsson, valberedningen
Ulla Andersson, Mona Larsson, Sonja Ramström, Monica Österdal, kaffekommittén.

Från cirklarna meddelades att Lyriken har full grupp, men kan ta någon till. Konstgruppen har fullt. Boulen spelar även vintertid, men lokalen kunde vara bättre. De spelar måndagar och torsdagar mellan 10-12 och önskar fler spelare. Badgymnastiken har fler lediga platser i måndagsgruppen. Vår nya cirkel Läsplattan och mobilens användning, är i full gång, ny kurs till hösten.

Bengt Rosberg tog upp en viktig sak, att avanmälningar skall göras även om en lunch är gratis eller ej. Det blir kostnader för föreningen annars.

Efter årsmötet bjöd föreningen på mini-semlor till kaffet. Anmälningslistor gick runt inför studiebesöket P4 Västmanland/SVT Västerås och för Teaterföreställning på Hagateatern. Bengt Rosberg hade även denna gång gjort ett tipsblad med elva aktuella frågor. Två medlemmar klarade alla rätt. Grattis.

Så bröt vi upp efter en trevlig eftermiddag med musik, årsmöte, kaffe och tipsfrågor.

Styrelsen samlades efter årsmötet till ett konstituerande möte.