Aktiva Seniorer höll sitt årsmöte i Forum den 7 februari 2017.
Ordförande Bengt Rosberg hälsade alla välkomna. Välkomnade också Monica och Leif Hesselgren som underhöll med stämningsfull sång och musik.

Monica och Leif Hesselgren underhöll med stämningsfull sång och musik. Foto: Åke Dahlqvist
Monica och Leif Hesselgren underhöll med stämningsfull sång och musik. Foto: Åke Dahlqvist


Ett ljus tändes och en tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit under 2016. Därefter läste Bengt Rosberg dikten ”Döden tänkte jag mig så” av Bo Setterlind.

Ordförande Bengt Rosberg öppnade mötet och valdes att vara ordförande för årsmötet och Gull-Maj Sandberg till sekreterare. Till justeringsmän valdes Ann Marie Lundin och Jan Lundin

Följande val gjordes:

Styrelsen
Ordförande för 2017: Bengt Rosberg. Omval, ett år
Vice ordförande, vakans
Ledamot, ett år: Gull-Maj Sandberg
Ledamot, nyval ett år: Ewa Wiik
Ledamöter, nyval två år: Penny Fransson
Ledamot ett år: Karin Frodin
Ledamot, ett år: Leila Djupsjö
Ledamot nyval ett år Eva Larsson

Övriga poster
Revisor: Anita Flodin omval ett år
Revisorssuppleant: Marie Jonsson nyval ett år
Sammankallande i Programkommittén: Penny Fransson, nyval ett år
Ansvarig för Festkommittén, Karin Frodin, omval ett år
Webmaster: Leila Djupsjö nyval
Matrikelansvarig: Leila Djupsjö omval
Valberedningen: Maire Eriksson, omval och Margareta Börjesson omval

Ordförande överräckte blommor till avgående förtroende män:
Birgitta Ohlsson, kassör i sex år. Kaj Svartström webbansvarig i åtta år och som byggt upp vår utmärkta hemsida. Gull-Maj Sandberg fick blommor för sammankallande i programkommittén. Applåder från oss alla.

Bengt Rosberg tackar av Kaj Svartström och Birgitta Ohlsson. Foto: Åke Dahlqvist
Bengt Rosberg tackar av Kaj Svartström och Birgitta Ohlsson. Foto: Åke Dahlqvist


Från cirklarna meddelades att Lyriken kan ta ytterligare någon intresserad. Konstgruppen har fullt. Boulen spelar vinter som sommar och de spelar måndagar och torsdagar mellan 10–12 och önskar fler spelare.
Badgymnastiken har fler lediga platser. Läsplattan och mobilens användning, är i full gång, ny kurs till våren.

Efter årsmötet bjöd föreningen på mini-semlor till kaffet. Anmälningslista gick runt till Teaterföreställning på Hagateatern OBS ny tid kl. 16.00. Bengt Rosberg hade även denna gång gjort ett tipsblad med elva aktuella frågor.  En medlem klarade alla rätt. Grattis.

Så bröt vi 48 medlemmar upp efter en trevlig eftermiddag med sång och musik, årsmöte, kaffe och tipsfrågor.

Styrelsen samlades till ett konstituerande möte.