Aktiva Seniorer höll sitt årsmöte i Forum den 13 februari 2018


Ordförande Bengt Rosberg hälsade alla välkomna. Välkomnade också Monica och Leif Hesselgren som underhöll med sextiotalslåtar i genren jazz och folkmusik.

Ett ljus tändes och en tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit under 2017

Ordförande Bengt Rosberg öppnade mötet och valdes att vara ordförande för årsmötet och Gull-Maj Sandberg till sekreterare. Till justeringsmän valdes Karin Mattsson och Ulf Börgesson

Följande val gjordes:
Styrelsen
Ordförande för 2018: Penny Fransson, nyval, ett år.

Vice ordförande, vakans.
Ledamot omval ett år: Gull-Maj Sandberg.
Ledamot omval två år: Ewa Wiik.
Ledamot omval två år: Karin Frodin
Ledamot omval två år: Leila Djupsjö
Ledamot omval ett år: Eva Larsson

Övriga poster
Revisor: Anita Flodin omval ett år.

Revisorsuppleant: Ing-Marie Jonsson omval ett år.
Sammankallande i Programkommittén: Marianne Sjöö-Justesen nyval ett år.
Ansvarig för Festkommittén: Karin Frodin omval ett år.
Webmaster: Leila Djupsjö omval ett år.
Matrikelansvarig: Leila Djupsjö omval ett år.
Valberedningen: Bengt Rosberg nyval ett år, och Margareta Börgesson omval ett år.

Från cirklarna meddelades att Lyriken kan ta ytterligare några intresserade. Konstgruppen tar emot några till. Boulen spelar vår och sommar i Bivurparken. De spelar måndagar och torsdagar mellan 10-12 och önskar fler spelare. Lokal för boulevintersäsongen är ännu inte löst. Badgymnastiken önskar reservlista för tillfälliga badande när plats finns. Läsplattan och mobilens användning, välkomnar till nybörjarkursen och fortsättningskursen.

Avtackning och blommor:

Till Bengt Rosberg ordförande i sex år. Bengt har under sina ordförandeår visat stor omtanke om oss Aktiva Seniorer och lotsat föreningen framåt.

Till Maire Eriksson valberedare i tre år. Maire har med stor personkännedom varit en trygghet för föreningen.

Nya ordförande Penny Fransson tog tillfället i akt och presenterade sig själv och hoppades att föreningen skall fortsätta att vara aktiv och erbjuda trevliga program.

Efter årsmötet bjöd föreningen på mini- semlor till kaffet. Anmälningslista gick runt till teaterföreställningen ”Gustav Vasa” på Hagateatern.
Bengt Rosberg hade även denna gång gjort ett tipsblad med elva aktuella frågor. Två klarade alla rätt. Flera därefter. Grattis.
Till vår glädje har Bengt lovat att pröva våra kunskaper i aktuella frågor även i fortsättningen.

Så bröt vi 43 medlemmar upp efter en trevlig eftermiddag med sång och musik, årsmöte, kaffe, semlor och tipsfrågor.

Styrelsen samlades till ett konstituerande möte.