Aktiva Seniorer höll sitt årsmöte i Forum den 12 februari 2019

Ordförande Penny Fransson hälsade alla välkomna. Som hon sa; lika många framför mej som bakom mej. Bakom stod Rockkören ca 40 sångare som snabbt drog igång med 40-50 talslåtar under ledning av Torgny Hellberg och ackompanjerade av Gunnarz ( två gitarrer). Sångarglädjen var i topp och repertoaren helt i vår smak.

Ordförande Penny Fransson öppnade mötet med att tända ett ljus och påbjuda en tyst minut för de medlemmar som avlidit under 2018.

Till ordförande för årsmötet valdes Bengt Rosberg,
till sekreterare, sittande Gull-Maj Sandberg.
Till justeringsmän valdes Maire Eriksson och Lennart Carlsson.
Följande val gjordes:
Styrelsen
Ordförande för 2019: Penny Fransson, omval, ett år.
Vice ordförande, vakans.
Ledamot nyval två år: Maj-Lis Hamberg.
Ledamot kvarstår ett år: Ewa Wiik.
Ledamot kvarstår ett år: Karin Frodin
Ledamot kvarstår ett år: Leila Djupsjö
Ledamot omval två år: Eva Larsson
Ledamot nyval två år: Hans Persson

Övriga poster
Revisor: Anita Flodin omval ett år.
Revisorsuppleant: Ing-Marie Jonsson omval ett år.
Sammankallande i Programkommittén: Marianne Sjöö-Justesen omval ett år.
Ansvarig för Festkommittén: Karin Frodin omval ett år.
Webmaster: Leila Djupsjö omval två år.

Valberedningen: Bengt Rosberg omval ett år och Gull-Maj Sandberg nyval ett år.

Kassören redogjorde för resultatet för 2018 och presenterade en budget för 2019. Revisorerna och årsmötet gav styrelsen full ansvarsfrihet och att överföra resultatet till 2019. Medlemsavgiften oförändrad för 2020.

Från cirklarna meddelades att Lyriken och Konstgruppen har fulla grupper. Bokcirkeln har platser kvar. Boulen spelar vår och sommar i Bivurparken och önskar fler spelare. Bowlingen önskar fler deltagare. Badgymnastiken önskar fler badare. Läsplattan och mobilens användning, välkomnar till nybörjarkursen och fortsättningskursen.

Avtackning och blommor:
Till Gull-Maj Sandberg för 9 år som sekreterare.
Till Margareta Börgesson för 3 år i valberedningen.

Efter årsmötet bjöd föreningen på mini- semlor till kaffet. Bengt Rosberg hade även denna gång gjort ett tipsblad med tio aktuella frågor. En medlem hade alla rätt. De med nio rätt var däremot många.

Så bröt vi, 52 medlemmar, upp efter en trevlig eftermiddag med Rockkören, årsmöte, kaffe, semlor och tipsfrågor.

Tack till hela kören som spred rytm och glädje.

Styrelsen samlades till ett konstituerande möte.