Aktiva Seniorer har äntligen kunnat genomföra årsmötet för 2020.

Efter ett långt coronauppehåll genomförde vi i Aktiva Seniorer vårt årsmöte den 26 oktober 2021.

Vi samlades på Forum och Torgny Wiik valdes att leda årsmötesförhandlingarna. Vår ordförande omvaldes och ny till styrelsen invaldes Marianne Björk. I övrigt var det mest omval av ledamöter.

Eva Larsson kommer att avtackas senare då hon inte kunde närvara på årsmötet.

Vi fick underhållning av Erik och Gunilla Hedenblad som sjöng till gitarr. De berättade också lite historia runt varje melodi. Under tiden bjöds vi på kaffe och bulle.

Innan mötet avslutades tackade Penny Fransson för fortsatt förtroende och informerade om kommande aktiviteter.

Nästa träff blir den 23 november klockan 14.00 i Vuxenskolans lokaler. Då får vi lyssna på Bo Westling som berättar om ”Skogsfinnar i Sverige”.