Mötet hölls i Forum och vi var många som ville höra årsmötesförhandlingarna och lyssna till Lina Adolphsson sång.

Mötet följde i stora drag Aktiva Seniorers förbundsstadgar. Valberdningen hade haft en svår uppgift att finna ny ordförande, då Bo Olsson har avsagt sig uppdraget efter flera år som ordförande. Tyvärr är posten nu vakant, men valberedningen hoppas att kunna finna någon.

Däremot har valberedningen lyckats tillsätta övriga poster.

Vice ordförande: Bo Olsson. 
Styrelsemedlemmar: Lizzie Ruthéus, Gull-Maj Sandberg, Inger Hallberg, Inger Kjellmodin och Bengt Rosberg.
Kvarstår i styrelsen: Britt Olsson, Sonia Ramström och Solveig Nilsson.
Revisor: Berit Lindén och suppleant Britt-Siv Dahlqvist.
Valberedningen: Kurt Karlsson kvarstår
Kontaktpersoner: kaffekommittéen Ulla Andersson, programrådet Desirée Austern.
Som webmaster och styrelsemedlem valdes Kaj Svartström.

Blombuketter till avgående styrelsemedlemmar, till Allan Austern för flera styrelseuppdrag bl.a. ordförande och till Sonja Westholm som styrelsemedlem. Blommor till Olle Pettersson, som avgår ur valberedningen och till Kurt Karlsson sammankallande för programkommittén.

Sonja Westholm, Bo Olsson och Allan Austern

Bo Olsson och Kurt Karlsson

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds vi på underhållning av Lina Adolphsson, sång och piano, tillsammans med gitarristen Mårten Gustafsson. Lina hade valt stillsamma visor med vackra texter som hon varvade med dikter med teman som ”hur det var en gång”. Bo Olsson tackade Lina och Mårten med blommor.

Lina Adolphsson och Mårten Gustafsson

Borden var dukade med koppar och semlor, så nu var det dags för kaffe och sorl.

Information hade lämnats under årsmötet om att två cirklar snart startar, en lyrikcirkel och en om Selma Lagerlöf.  Kölistor för bad finns och till boule finns möjlighet att fylla på och eventuellt starta upp ny grupp. Webmaster Kaj Svartström efterlyste medhjälpare till föreningens hemsida.

Vid pennan:
Gull-Maj Sandberg