Projekt Tornfalk Västra MälardalenAktiva Seniorer i Köping hade månadsmöte den 15/11 2011. På programmet en föreläsning om ”Projekt Tornfalk Västra Mälardalen” av Lennart Andersson och Ulf Eriksson.

Tornfalken, en vackert tecknad rovfågel i brunt och vitt, 35 cm lång och 75 cm mellan vingspetsarna. Blev under 1950 talet hårt reducerad och endast ett par återstod här i Västra Mälardalen. Anledningen var att tornfalkens föda bestod mestadels av sork vars mat var kvicksilverbetat säd.
Lennart Andersson och Ulf Eriksson som allt sedan ungdomen varit intresserade av fåglar förstod tidigt att här måste något göras för att rädda Tornfalken.

Projekt Tornfalk Västra Mälardalen, som drivs av fyra fågelintresserade personer i Arbogasedan ett tiotal år tillbaka, började bygga holkar. Holkarna skall sitta högt och vara öppna och bottnas med sågspån. De placeras bäst på lador ute på åkrar, då tornfalken vill ha fri sikt.
Betning av utsäde är nu förbjudet, så beståndet av tornfalk har återskapats.
Det beräknas att det i dag finns 3 500 par i Sverige varav 2 400 par i Norrland.
Medlemmarna i Projekt Tornfalk Västra Mälardalen har snickrat och satt upp 170 holkar runt om i Västra Mälardalen, Örebro i väster, Kolsva i norr, Kungsör i söder och Munktorp i öster.
I maj/juni inspekterar man holkarna om häckningen lyckats med hjälp av dagens teknik, webkamera på metspö, flest lyckade bon i Kungsörstrakten. När ungarna är tre veckor gamla, plockar man ner ungarna och ringmärker dem. Då måste man ta med de långa stegarna.
Tornfalken lämnar boet efter en och en halv månad och söker sig ofta ut till nya områden.
Då tornfalken går hårt åt gnagare är den en välkommen gäst på landet.
Tornfalken ryttlar högt över fälten och sänker sig när ett byte siktats och ryttlar igen och dyker. Tack vare ringmärkningen vet man att tornfalken flyger mot sydvästra Europa under vintern, även söder om Sahara har den påträffats.
Sorkrika år kan det bli trångt uppe i boet, sju/åtta ungar.
Nationalhistoriska Riksmuseet får all information om ringmärkning och numrering av holkar.
Projekt Tornfalk Västra Mälardalen i Arboga säljer fågelholkar, håller föredrag och söker bidrag för att få sin verksamhet att fungera och växa.
Till dagens föredrag visades många fina bilder. Flera med hjärtknipande bilder av nykläckta tornfalksungar.
Vi som lyssnat fick den här eftermiddagen en ny kunskap om vad man kan göra när naturen skadats.
Bengt Rosberg, dagens värd, tackade för ett fängslande föredrag.
Under kaffestunden informerades om jullunchen och januarimötets släktforskning.