Arne Hansson berättade om släktforskning idag. Foto: Åke DahlqvistAktiva Seniorer i Köping höll sitt första månadsmöte för året 10 jan 2011. Bengt Rosberg hälsade alla välkomna och presenterade dagens föredragshållare Arne Hansson som skulle ge oss 44 medlemmar en inblick i hur man släktforskar i dag.
Släktforskningens historia finner man bl.a. belägg för i Bibeln och anteckningar av Leonardo Da Vinci.
Släktforskning och i synnerhet med dagens teknik är en sysselsättning som blir som ett gift menade Arne Hansson, det är roligt och intressant samt utbudet av fakta och allt man kan hitta i olika databaser bara ökar.
Arne Hansson poängterade flera gånger under sitt föredrag hur viktigt det är att intervjua sina släktingar om hur livet var förr och berätta om vilka personerna var på gamla bilder. Spar på gamla brev och kort.
Kyrkolag från 1686 påbjöd att alla själar skulle bokföras, födda, döda och vigda. Bokföringen hade ju skett tidigare men nu var det lag. Det skrevs om utflyttning, inflyttning och husförhör. I mantalslängderna infördes alla soldater senare även de som betalade skatt.
För Köpings del förvaras dessa skrifter i Uppsala och orter söder om Mälaren i Vadstena.
Ett beundransvärt arbete har gjorts av mormonerna, i Utah, USA, som har filmat alla dessa gamla skrifter och förvarar dessa i bergrum. Filmerna har kopierats och finns nu tillgängliga för släktforskning.
I dag sker släktforskning över nätet, ett flertal hemsidor ger råd och hjälp samt ger tillgång till databaser. Allt är inte gratis men blir man medlem i en släktforskningsförening blir det betydligt billigare.
Arne Hansson visade hur han följde en persons släkt bakåt i tiden, och i Födelseboken följde hur de invandrat från Tyskland till Danmark åter till Tyskland och invandrat till Sverige.
På landsarkivets hemsida, som är gratis, kunde man hitta personen som kommit till Sverige och bott i Göteborg, var han arbetat, allt detta med hänvisningar från kyrkboken. Han var med och byggde upp en kvarn i ”Götagröpet” som blev kvarnen för Gyllenhammars Patenterade Havregryn och Havremust.
Gammalt fotoI Landsarkivets hemsida får man gratis tillgång till historiska kartor och gamla bilder.
Släktforskning finns att tillgå från Danmark, Norge och Finland och alla är gratis.
Arne Hansson avslutade med uppmaningen, tala med släkten, spara brev och kort och gå med i en släktforskarförening.
Bengt Rosberg tackade för ett mycket intressant föredrag med att överlämna en keramikskål.
Gott kaffe och saffransbröd väntade varefter Bo Olsson presenterade vårens samtliga programpunkter.
Anmälningslistan för utflykten till Robotmuséet cirkulerade.