Det engelska rederiet Vita Stjärnlinjens (White Star Line) stolta fartyg RMS Titanic (Royal Mail Steamer Titanic), var ämnet då Aktiva Seniorer höll sitt första månadsmöte för höstsäsongen den 21 augusti 2012.

RMS Titanic - miniatyrmodell

Bengt JonshultBengt Jonshult, känd som Bellmankännare och sångare, har flera strängar på sin lyra. Han har sedan många år intresserat sig för ”Titanic”. I år är det 100 år sedan fartyget förliste, 15/4 1912.

Mellan 1880 och 1920 var passagerartrafiken mellan Europa och Amerika livlig och många stora båtar byggdes. Störst av alla var Titanic. Stora båtar skulle vara säkrare. Flera passagerarbåtar hade före och efter Titanic råkat illa ut vid liknande kollisioner med isberg.

Det har gått många myter om hur fartyget förliste, att man t.ex. ville göra hastighetsrekord eller att orkestern spelade psalmen ”Närmare Gud till Dig”. Kapten Smith var en skicklig man och ingen hastighetsivrare och det var en polka som spelades.

Att det har blivit en så omtalad olycka, måste tillskrivas att 60 % av alla ombord drunknade och att det fanns väldigt många betydande och rika människor bland dessa. Rederiets chef följde båten i djupet.

Fartyget var mycket exklusivt inrett. En första klass biljett, kunde kosta upp till 250 000 kr, i dagens penningvärde. Då hade man en stor svit. Tredje klass biljett kostade ca 10 000 kr, trevlig hytt med rinnande vatten och bra sängar.

Tidigare i år avgick en ”minnesbåt” från Southampton till New York, berättade Bengt Jonshult som också var med på resan. Båten stannade upp precis där olyckan skedde och många var klädda i tidsenliga kläder. Många fartygsmuseer har hållit minnesutställningar över Titanic. I Göteborg har man även uppmärksammat Kohlswa Jernverks tillverkning av dävertar, som höll livbåtarna. En tillverkning som ingenjör Axel Welin konstruerat och beställdes av många båttillverkare.

Bestämmelse för hur många livbåtar ett fartyg skulle ha, var avhängigt av båtens deplacement, vikt, inte hur många passagerare det var ombord. Långt senare kom lagen, livbåtar till varje själ.

Titanic ligger på 3000 meters djup och kan enbart nås med robot-ubåtar, men lockar ändå lycksökare.

Som kuriosa kan man i dag köpa nytillverkade tvålar och porslin, samma som fanns på båten.

Vita Stjärnlinjens flaggskepp Titanic var kolossalt stort, lika långt som Empire State Building är högt.

Titanic

Isberg är falska och svåra att se.

Bengt visade en bild av en bilskylt från New York, där 78475 kan tolkas som att 7+8= 15 och 4 sedan 7+5=12, alltså datum då fartyget sjönk efter midnatt den 15/4 1912.

Titanic - bilnummerplåt

Bengt Jonshult visade flera bilder på fartyget och en miniatyr samt en telegrafnyckel och sände tre korta, tre långa, tre korta, SOS.

Ordförande Bengt Rosberg tackade för det intressanta föredraget samt informerade om kommande program.