Det var många som kom till Aktiva Seniorers månadsmöte 2013-04-09, när Erik Magnusson berättade och visade film om Strömsholms slott.

Magnusson inledde med att hans framförande har tre huvudrubriker: Lyfta fram, förtydliga och väcka intresse. Han lyfter fram den mängd historia som finns runt omkring oss. Som här i Köping, orten som mitt i ”smeten” har perfekt läge med Mälaren, järnvägar och vägar, kan visa upp mängder med historia. Nu väckte han vårt intresse för Strömsholm och fördjupningen i Strömsholms slott. Han lyckades totalt, vi satt som tända ljus när han berättade om den tvådelade filmen han snart skulle visa. Filmen som han gjort på eget initiativ följde bebyggelsen på ön mitt i Kolbäcksån, från då Gustav Vasa såg till att det blev ett stenhus byggt efter en tidigare brand och byggnader för hästavel.

Slottet har flera gånger varit ”livgivning”, försörjning till änkor efter kungar.

Slottet som det ser ut i dag är byggt på murar från Vasas tid, men under familjen Pfalz styre och Hedvig Elinoras ledning, gift med Karl X Gustav, såg till att det blev ett riktigt barockslott. Därför hennes monogram över ingången H.E.R.S.

Filmens andra del följde slottet från 1700 talet till nutid.

Slottet var stundtals bortglömt och visade förfall när drottning Ulrika Eleonora började rusta upp. Stenköket tillkom likaså kyrkan i slottets övervåning och ny orgel.

Den sista livgivningen var till Sofia Magdalena, Gustav III´s hustru.

Flera stall och ridhus uppfördes på åsen mitt emot slottet, här bedrevs mellan 1818 till 1956 en framgångsrik hästavel.

Slottet blev senare säte för Armens ridskola.

I dag är slottet ett museum som förvaltas av svenska staten och kungen har dispositionsrätt.

Vår förtrollning efter den perfekta historievandringen bröts av våra applåder.

Ordförande Bengt Rosberg bjöd till kaffe. Han delade ut tipsfrågor, ett nytt inslag för månadsmöten. Frågorna var väl valda och aktuella. Fyra seniorer hade alla rätt.