Stig Fredrikson. Foto: Kaj Svartström
   Stig Fredrikson

Aktiva Seniorers månadsmöte den 12 maj 2015 blev välbesökt, 57 medlemmar. Ordförande Bengt Rosberg hälsade dagens föredragshållare, journalisten och utrikeskorrespondenten Stig Fredrikson, välkommen.

Stig Fredrikson skojade, med att så många kommit, om det var för honom eller var det ämnet som drog.

Rubriken på föredraget var ”Vart är Ryssland på väg under Putin?”.

Vi fick en bild av vem Putin är, hans barndom, studietid, yrkesval, specialisering vid KGB.

Fredrikson har nyligen gett ut en bok ”Oligarken mot Presidenten”. Putin omger sig av trogna gamla vänner sen skoltiden och ger dem höga poster. Oligarken Chodorkovskij en omåttligt rik gammal vän, kom i onåd då han kritiserade Putin. Han fick fängelse i 10 år. Är nu bosatt i Schweiz.

Nyligen intervjuade Fredrikson Chodorkovskij och frågade, vad tror du om Ukraina? ”Men jag kan ju ha fel, jag vet inte vad Putin har i huvudet”. Han menade att Putin är oberäknelig och avslöjar inget.

Skall Putin återskapa Rysslands gränser till de forna Sovjetiska. Med märkliga metoder har Krim och östra Ukraina annekterats. Men Kazakstan och Vit Ryssland har inte erkänt annekteringen.

Fredrikson tog emot några frågor:

Hur är ekonomin i Ryssland?

Rysslands ekonomi gick bra i 10-12 år, men det låga oljepriset och EU-sanktioner har satt sina spår. Befolkningen tror på Putin och opponerar sig inte när Putin säger ”att det ryska folket är vana att lida”.

Vad menar Ryssland med att kränka Sveriges luftrum och vatten?

Kränkningar av vårt närområde är ett sätt att skrämma och visa muskler, menade Fredriksson. Putin vill visa att Ryssland är en stormakt. Nu senast vid 70-års firande av världsfreden.

Stig Fredrikson avslutade sitt fängslande kåseri och erbjöd oss att köpa hans senaste bok.

Bengt Rosberg tackade för oss alla, applåder.

Dags att dela ut tipsfrågor och pennor. Den här gången var det många händer som signalerade att de hade alla elva frågorna RÄTT

Information om Pensionärsrådet, där vår förening är representerade. Vi tar med era frågor och synpunkter till nästa möte 15 juni.

Anmälningslistorna, för Odensvi utflykten och båtresan på Hjälmarekanal, gick runt.

Kaffekommittén skall ha ett stort tack, gott kaffe och god wienersnäcka.

Vid pennan/Gull-Maj Sandberg
Foto: Kaj Svartström