Toivo Norell
Toivo Norell

Min kärlek till havet väcktes när jag gjorde min militärtjänst vid flottan, berättade Toivo Norell. Jag fick därefter tjänst på skeppsmäkleriet i Västerås och Köping. Tog tjänst på olika svenska rederier bl. a Gränges Shipping, avlade sjökaptensexamen. På 1970-talet slog varvskrisen till och många rederier lades ner. Vad hade jag för framtid?

Viking Line, AB Slite hade två stora passagerarbåtar som var till salu. Två kineser kom och tittade och bestämde sig på stående fot att köpa båtarna. Toivo fick erbjudande att följa med som befälhavare. Mycket var olikt de skandinaviska anställningsförhållandena och dessutom klimatet.

Båtarna byggdes om i lyxigare stil och hemmahamn blev nu Singapore. Rederiets flotta hade snart 7 skepp. Skandinaviskt befäl på samtliga båtar, så än i dag.

Star Cruises, som rederiet heter i dag, erbjuder kryssningar mellan Singapore-Bangkok-Taiwan-Phuket och Kina.

Flaggskeppet ”SuperStar Virgo” tar 2500 gäster och har 1400 personer i besättningen. Fyrtio olika nationaliteter är ingen ovanlighet. Anställningen, 10 h/dygn i 10 månader.

Att vara befälhavare på ett så stort fartyg är mycket krävande, berättade Toivo. Det händer att jag måste avgöra om fartyget skall återvända till hamn om någon blir allvarlig sjuk. Välutrustad läkaravdelning och operationsavdelning för enklare ingrepp finns givetvis.

Tyfoner är ofta förekommande i Kinesiska sjön. Ligger skeppet i hamn får man varningar om styrkan och när det är dags att gå ut på öppet vatten.

Toivo Norell hade med egen kamera gjort en film om lyxbåten. Nio restauranger, Indisk, Italiensk, Japansk och flera med snabbmat som höll öppet dygnet runt. ”All included”, gäller.

Allt finns, flotta samlingsrum, teater med 1.000 tittplatser, biografer, löparbana, pool, gym.

Man kan också följa vad som sker på kommandobryggan, från en utsiktsplats, där det alltid är tre man som manövrerar det kolossala fartyget. Navigeringen sker över satellit och radar men också med radio.

Mycket fick vi veta allt ifrån det enorma maskinrummet till hanteringen av all mat och mycket, mycket mer.

Ett råd, som kapten Norell gav, var att när du beställer hytt, lägg då till en slant för att få en hytt med utsikt, resan blir så mycket trevligare.

Som befälhavare måste man ha ett antal frackar och kostymer då det är flera högtidsmiddagar på varje resa.

Vi ställde naturligtvis frågor: Sophantering och avlopp hur tar man hand om det?

Toivo berättade lugnande att fartygen har exemplarisk rening och det man släpper ut är rent.

Förbränning sker på brännbart material inklusive plast.

Är pirater en plåga? ”Det har det varit, men nu är det lugnare då alla skepp har polis/soldater som skyddar” svarade Norell.

Vi Aktiva Seniorer tackade kapten Toivo Norell med varma applåder. En ovanlig upplevelse att få följa med på Asiatiska vatten i lyxig miljö.

Efter allt detta lockade kaffet och de kaneldoftande bullarna.

Bengt Rosberg delade ut frågeformulären till de rykande aktuella frågorna. Efter genomgången var det sju medlemmar som klarat alla elva frågorna rätt. Grattis.

Bengt informerade från Pensionärsrådet och erbjudandet från MSB om Bättre Balans och friskare och säkrare vardag.