Vid månadsmötet den 17 november 2015 var Ann-Charlott Rindstig inbjuden att berätta under ämnet arv och testamente. Ämnet lockade många att komma.

Ämnet är alltid aktuellt, något som Ann-Charlott poängterade. Skriv ditt testamente medan du är vid dina sinnen och är frisk. Ett testamente kan man skriva om, Ann-Charlott rekommenderade vart tredje år, mycket kan ha ändrats, med dig själv eller familjen.

Jag uppmanar nygifta att ”ta livet av varandra” på låtsas och tänka efter vad som händer ekonomin om någon av er blir sjuk eller dör.

Ann-Charlott berättade att hon arbetar med juridiska frågor på Sparbanken Västra Mälardalen och har fått en god inblick i hur människor har det med just testamenten och arv.

Hennes föredrag handlade bl.a. om makar har teckningsrätt till varandras banktillgångar. Det blir då enklare att betala räkningarna för den hemmavarande, om något händer den andra maken, en demenssjukdom. t.ex.

Kan du sälja ert hus om båda står som ägare och den ena maken är svårt sjuk? Ja, överförmyndaren har sista ordet.

Förvara ditt testamente tryggt, inte i en mapp i bokhyllan. Bankfack är det bästa skyddet, brandsäkert samt bevakas av bankpersonal, när arvingar vill veta.

Ny lag gäller sedan augusti 2015 om du är svensk men bor i utlandet, då gäller det landets lagar. Se till att ditt testamente skall gälla Svensk lag.

Står det i ditt testamente att arvet skall vara ”enskild egendom” till mottagaren, så gäller det vare sig det gäller pengar, egendom, smycken, konst och annat lösöre. Även om mottagaren säljer smycken eller bilen så är pengarna ”enskild egendom”.

Om du inte gjort ditt testamente så gör det snarast. Du behöver inte berätta att testamentet är skrivet.

Vi fick också inblick i giftorätten och arvsrätten.

Vår ordförande Bengt Rosberg tackade Ann-Charlotte för ett fängslande föredrag med en keramikskål och våra varmaste applåder.

Ann-Charlott Rindstig och Bengt Rosberg
Ann-Charlott Rindstig och Bengt Rosberg

Så var det dags för kaffet och det goda brödet. Bengts tipsfrågor var kluriga som vanligt och när rätta svaren gavs hade två medlemmar alla rätt.

Nästa möte, den 8 december, kommer Lucia och det bjuds på, glögg, gröt och skinka. Anmälningslistan till Jullunchen fick många anmälningar.