Föreningen Aktiva Seniorer i Köping fick vid sitt januarimöte besök av kommunpolisen Jan Sköldberg. Han berättade att kommunpolis är en ny befattning, som skall svara för kontakter med kommun och kommuninnevånare. Jan har hand om kontakter med Arboga och Köping. Hans kollega Karin Altahr-Cederberg har hand om Kungsör och även Hallstahammar, när den kommunen senare i år kommer att överföras till Västra Mälardalens lokalpolisområde.

Han fortsatte med att berätta att det tagits fram några korta filmer, som varnar för olika former av bedrägerier mot äldre. Vi fick se dessa filmer och med Jans kommentarer var det nog många av oss, som fick flera tankeställare. Visste Du att en telefonförsäljare kan börja samtalet med att säga Ditt namn och sen fråga om det är rätt person han talar med. Svarar Du då ja, kan han klippa in detta ja i ett helt annat sammanhang – till exempel köp av en dyr vara. Vi varnades även för olika metoder en bedragare kan använda för att komma in i Ditt hem, komma över Ditt kontokort, kontonummer och lösenord.

Slutordet från vår kommunpolis var: ”Var vaksam och försiktig – låt inte lura Dig”. Han tackades med varma applåder och en burk honung, som försetts med vår förenings logga: ett flitigt bi.

Därefter fortsatte diskussionerna kring kaffeborden. Där fick vi även besvara dagens aktuella tips, anteckna oss för besök på Hagateatern och en resa till våra lokala radio- och TV-stationer i Västerås. Sedan åtskildes vi efter en givande eftermiddag.

Läs mer om "Försök inte lura mig!" på Polisens hemsida.