Eva Ericsson, Patientnämnden
Eva Ericsson, Patientnämnden

Patientnämnden i Västmanland, representerad av Eva Ericsson, besökte Aktiva Seniorer den 15 mars.

  • Vi hjälper till att lösa problem.
  • Vi lyssnar på dig
  • Vi bevakar dina rättigheter.
  • Vi hjälper dig med dina kontakter inom vård och omsorg.
  • Vi svara på dina frågor.

Eva Ericsson uppmanade att om du behöver vår hjälp, ring och beställ tid. Helt konfidentiellt. Men vi behandlar aldrig information genom journaler.

Du får hjälp med bland annat:

  • Om du anser att du behöver ny medicinsk bedömning (då i annat landsting).
  • Om du har frågor om landtingstandläkare eller familjeläkare.
  • Om du får vänta på vård längre än vad vårdgarantin lovar.
  • Om du har synpunkter på vård och omsorgen.

Du kan skriva din egen remiss, egen vårdbegäran.

Du kan själv välja familjeläkare.

Patientnämnden gör allt för att nå ut till allmänheten och Eva Ericsson hoppas att besök som idag kommer att ge ringar på vattnet.

För två år sedan hjälptes 1 500 fall av patientnämnden med råd och ansökningsblanketter.

Hur kommer vården att se ut vid ”storlandsting”? Var en fråga.

Eva såg en framtid i att lasaretten blir specialiserade och kan ge bästa vård.

En timmes information under stor uppmärksamhet gav bevis på att ämnet var mycket givande, frågor som följde gav ytterligare dimension till dagens ämne.

Varma applåder och ordförande Bengt Rosberg tackade Eva Ericsson med föreningens nya gåva, en honungsburk med vårt märke ”Biet”.

Intresseförfrågan om ”Gåsmiddag till hösten” fylldes snabbt på.

Så dags för Bengts aktuella tio frågor.

Tre medlemmar vinkade för nio rätt och många för åtta rätt.

Bra frågor med andra ord.