Vid Aktiva Seniorers välbesökta månadsmöte den 31 januari kunde ordförande Bengt Rosberg hälsa nya och gamla medlemmar välkomna samt presentera dagens föredragshållare chefredaktör Daniel Nordström.

Dagens ämne ”Vad händer med papperstidningen”, Daniel Nordström presenterade sig och berättade att han var ansvarig utgivare för sju tidningar där Bärgslagsbladet/Arboga tidning ingår.

Med en bild från S:t Petersplatsen, år 2005, där tusentals människor stod och lyssnade till påven, och nästa bild, år 2013, samma plats och samma mängd människor, men nu hade alla mobiler riktade mot påven, visade tydligt vad som hänt.

Den stora IT förändringen. Det har påverkat vårt liv och framförallt hur vi tar in information. TV och radio ser och lyssnar man på när man vill. Möjligheter att sprida sitt eget tyckande tycks obegränsat.

Gallupundersökningar visar att prenumeranterna av papperstidningen är i snitt 67 år och att det blir färre unga prenumeranter. Det omvända, vad det gäller e-tidningen.

Därför har Mitt Media som är koncernens ägare bestämt att begränsa utdelningen av papperstidningen till 3 ggr/veckan och samtidigt utöka e-tidningen till 7 ggr/veckan.

Daniel Nordström fick många frågor, bl.a. kan man inte få VLT papperstidningen de dagar som inte BBL utkommer?

Varför är det så stora annonser?

Nordström fick också beröm för sin tidning, för kultur- och ledarsidorna.

Som ansvarig utgivare för 7 papperstidningar och e-tidningar, där deadline är dygnet om, hur klarar du det? Nordström svarade lugnt, jag har mycket goda medarbetare till min hjälp.

Textrobot, ett nytt ord för oss. Kallas ”Rosalinda” ett texthjälpmedel speciellt för sportresultat där lagrade sportreportage kan hjälpa till att skapa ett nytt reportage i säg 6:e divisionen.

Om detta och mycket mer berättade Daniel Nordström och vi tackade med varma applåder. Honungsburken med vår logga ”Biet” gladde Nordström, som berättade att hans morfar hade bikupor och att han var fascinerad över bins dans för att berätta var nektar fanns.

Kaffet doftade gott och bullarna lockade samtidigt som Bengt Rosberg delade ut de aktuella tipsfrågorna som han snappat upp från papperstidningen och e-tidningen. Idag var frågorna svåra, men 5 personer hade 9 rätt.

Välkomna till nästa möte den 7 februari, då håller vi årsmöte avslutade Bengt Rosberg.