Vid Aktiva Seniorers månadsmöte den 24/4 informerade Demensteamet, Linda Jakobsson och Therese Jacobsson,från Köpings kommun om olika demenser.Alzheimers är en. Vissa demenser har en lång utvecklingstid och andra mycket kort. En demenssjuk kan ha gott minne men fungerar inte för övrigt, en annan kan ha fått ett slag mot huvudet eller en tumör. När- och kortminnets försämring är annars mycket vanligt. Viktigt är att bemöta en demenssjuk person med respekt och ömhet.

Demensteamet vill att man skall tänka sig att man dansar med den sjuke och att det är du som för. Fråga inte om och om igen vad barnbarnen heter t.ex. Diskutera inte och använd inte nya eller svåra ord. Ställ inte valfrågor som t.ex. vill du ha leverpastej eller skinka på smörgåsen, det kan bli förvirrande. Uppmuntra och ge beröm. Tänk också på tonfallet.

Ett mycket bra redskap för de som vårdar är att sammanställa en ”Levnadsberättelse” så att alla vet vad livet gett den sjuke inom yrke, fritid, hobby och familj.

Broschyrer om råd, stöd och hjälp fanns att plocka med sig. På nätet, se hemsidan Svenska Demenscenstrum och appen ”Nollvision” som ger mycket bra råd och hjälp tyckte Therese och Linda.
Vi fyrtiotal Aktiva Seniorer tackade för föredraget som gav oss en fin bild hur vi skall bemöta och leva med demenssjuka hemma och inom vården.
Ordförande Penny tackade med att överlämna honungsburkar (Biet vår logga).

Dags för kaffe och kanelbullar.
Bengt Rosberg hade sammanställt aktuella frågor bl.a. om Tårtgeneralen, Brainwalk, Biskopen, Kung Karls skola och Arboga brasa. Två personer hade alla 10 frågorna rätt.

Penny Fransson redovisade ”enkäten” om vår verksamhet och önskemål. Den visade att, musikunderhållning, samhällsinformation och författarbesök, är populärt. Bokcirkel och bowling förutom de cirklar vi redan har stod på önskelistan.
Intresse- listor skickades runt likaså en lista kallad” kö-lista till varmbadsgymnastiken”.

- Nästa gång vi träffas är när vi reser till Nora den 8 maj och till er som inte följer med då önskar jag en varm och skön sommar, avslutade Penny Fransson.