Till Aktiva Seniorers månadsmöte den 5 mars kom 37 medlemmar. Ordförande Penny Fransson hälsade alla välkomna.
Nytt till denna träff var att alla fick en namnskylt att sätta på sig. Detta efter önskemål om att lättare lära känna fler medlemmar.

Därefter fick dagens föredragshållare ordet. Gunilla Ermedahl med rötter i Köping berättade hur detta intresse startade. Redan som barn började hon läsa ortnamnsskyltar under bilutflykter med familjen. Hon förundrades över namnen och fick ingen förklaring från sina föräldrar. Som vuxen tog hon tag i intresset och läste i Uppsala om ortsnamn. Därefter gick hon igenom hur man kan tolka ortnamn. Man kan åldersbestämma ortnamn genom att se på efterleden i orden. Ex ord som slutar på -tuna är vanliga från 500 efter Kristus. Hon gav också några exempel på hur landskapen fått sina namn. Västmanland hette från början Guasmannia  som betyder folket öster om Uppsala. Det blev mycket fakta att ta in. Gunilla hade sammanställt två faktahäften som vi kunde köpa för 10 kr. 

Sedan var det fikadags.

Penny Fransson informerade om nästa möte den 26 mars då det blir dags för quiz m. m.

Det finns platser kvar på Vattengymnastiken. Man kan prova på vid ett tillfälle till en kostnad av 55 kr.

Därefter tackade vi för i dag.