Aktiva Seniorers månadsmöte den 25 februari.
Ett femtital medlemmar samlades för att lyssna på Erik Magnussons föreläsning: Köpings födelse - En röd tråd genom tiden.
Med hjälp av ett fint bildmaterial, god kunskap, ett stort engagemang och humor tog han oss på en tidsresa genom Köpings äldsta historia.

Vi började resan redan 500 f.kr. där arkeologiska utgrävningar visat tidig bebyggelse vid Holmsmalma. Då hade Mälaren ett större utbredningsområde och täckte nuvarande centrum av Köping. Vid utgrävning av en grav kunde man se att en krigare blivit begravd då han varit insvept i en björnfäll. Andra gravfynd visade att människor begravts på samma sätt som människor i Väster och Östergötland.

Järnet har också haft stor betydelse för utvecklingen runt Köping.

Erik berättade vidare om Skoftesta skans och Strö. Ströbohög var en del av ett mycket större gravfält där stora delar senare har förstörts. En völva=en sierska har hittats begravd vid Strö.
Vid Norsa har man hittat en Ryttargrav där man bl a hittat stigläder av silver som troligen kommit från de brittiska öarna.

När landhöjningen gjorde att Mälaren drog sig tillbaka flyttades handelscentret till Jämmertuna. Namnet kom från Gembirtuna där gembir betyder treudd och syftar på våra två åar som rinner ihop till en å och tuna som betyder central eller viktig plats.
Rester från förr har under årens lopp vid olika tillfällen grävts upp och undersökts.

Under 800–900 talet var Strö ett religiöst centrum och Jämmertuna ett handelscentrum.
Från fornengelskans Ceapung som betyder kommersiell mötesplats har ordet sedan under lång tid ändrat uttal och till slut blev det Köping.
Tätorten Köping föds under 1200 talet.

Nöjda med dagen ser vi fram emot nästa träff den 10 mars när Lars Sköld ska berätta om Resor.