Aktiva Seniorer Köping

Aktiva Seniorer i Köping ägnade höstens första möte åt miljöfrågan. Sara Wallentin från Förbundet Agenda 21 i Västmanland berättade under rubriken "Hur kan Du påverka den globala miljön".

Förbundet Agenda 21 i Västmanland är en ideell förening med ett 80-tal offentliga och privata organisationer och företag som medlemmar, bland vilka man hittar Landstinget och samtliga kommuner och ABB. 

Förbundet når länets alla hushåll med sin tidning "Gröna Draken".

Namnet anknyter till handlingsprogrammet Agenda 21 som FN:s konferens i Rio de Janeiro 1992 antog för att motverka miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati.

I Kyotoprotokollet 1997 ställs mål för utvecklingen av utsläpp av växthusgaser. Uppföljning har sedan skett vid konferenser i Johannesburg 2002 och på Bali 2007.

Medeltemperaturen på jorden har stigit med 0,8 grader på 100 år. En fortsatt höjning kan ge oss i Sverige ett gynnsammare klimat, medan tropikerna får det mycket sämre.

Generellt blir torra klimat torrare och blöta blir blötare. Avsmältning av polarisarna leder till översvämningar med bland annat smittspridning som följd.

Kostnaderna för väderförändringama blir enligt Sternrapporten från 2006 enorma och rättfärdigar stora förebyggande kostnader, som ändå relativt sett blir måttliga.

Agenda 21 i Västmanland har ett antal projekt på gång: Minskad användning av fossila bränslen "Fossilfritt 2015", förbättrad avfallshantering, miljöcertifiering av företag, ökad resurseffektivitet.

Mycket ligger i vår hand som privatpersoner: Bostadsuppvärmning och resor är välkända orsaker till utsläpp av koldioxid. Den mat vi köper är också i olika grad belastande. Närproducerat är ett bra alternativ och ekologiskt framställda eller rättvisemärkta livsmedel bidrar också till ett bättre samhälle.

Sara avslutade med att plädera för att bilda miljögrupper. Aktiva Seniorers ordförande tackade Sara för hennes engagerade föredrag och överlämnade föreningens keramikskål.

Bo Olsson, ordf