Aktiva Seniorer Köping

Vid Aktiva Seniorers välbesökta månadsmöte den 31 januari kunde ordförande Bengt Rosberg hälsa nya och gamla medlemmar välkomna samt presentera dagens föredragshållare chefredaktör Daniel Nordström.

Dagens ämne ”Vad händer med papperstidningen”, Daniel Nordström presenterade sig och berättade att han var ansvarig utgivare för sju tidningar där Bärgslagsbladet/Arboga tidning ingår.

Med en bild från S:t Petersplatsen, år 2005, där tusentals människor stod och lyssnade till påven, och nästa bild, år 2013, samma plats och samma mängd människor, men nu hade alla mobiler riktade mot påven, visade tydligt vad som hänt.

Den stora IT förändringen. Det har påverkat vårt liv och framförallt hur vi tar in information. TV och radio ser och lyssnar man på när man vill. Möjligheter att sprida sitt eget tyckande tycks obegränsat.

Gallupundersökningar visar att prenumeranterna av papperstidningen är i snitt 67 år och att det blir färre unga prenumeranter. Det omvända, vad det gäller e-tidningen.

Därför har Mitt Media som är koncernens ägare bestämt att begränsa utdelningen av papperstidningen till 3 ggr/veckan och samtidigt utöka e-tidningen till 7 ggr/veckan.

Fler artiklar...