I ambitionen att lära känna traktens näringsliv hade turen nu kommit till Car-O-Liner. Kunskapen om företaget var före besöket dålig, men nu är den besökande gruppen välinformerad. Som meddelats i pressen är företaget i färd med att flytta en del av verksamheten, men än så länge kan besökare få en samlad bild av verksamheten. 

Car-O-Liner ingår tillsammans med JOSAM i det norskägda Alignment Systems AB.

Företagen tillverkar utrustning för reparation av kollisionsskadade bilar och det är ett helt system man säljer. JOSAM tar hand om tyngre fordon som lastbilar och bussar.

För reparationer behövs en bänk på vilken bilen kan fästas, utrustning för att mäta hur bilen är deformerad, draganordningar, som kan återge vagnen rätt form, och svetsaggregat för att fästa delar som måste bytas ut. Allt detta tillverkas av Car-O-Liner, som också tillhandahåller mjukvara i form av bildata samt utbildning. 

När systemet var nytt hoppades man kunna sälja något 100-tal, men det har blivit en större framgång än så. Hittills har man sålt fyrtiotusen enheter till ett 60-tal länder och har cirka 20 % av världsmarknaden för branschen.

När systemet först började användas nöjde man sig med 8 typiska mått som beskrev formen. I dag handlar det om 100-talet. Hos Car-O-Liner mäter man upp varje förkommande bilmodell, vilket ju kunderna – bilverkstäderna – behöver när en bil skall åtgärdas. Vid besöket fick vi se hur en sådan mätning går till. Mätdonet löper på en skena under bilen och när mätspetsen förs mot den aktuella mätpunkten registreras läget i en mätdator. En komplett uppmätning tar ett par dagar i anspråk. 

På Car-O-Liners utbildningsverkstad fick vi se reparationsutrustningen riggad med faktiska skadade bilar. I den bänk där bilen skall riktas sitter en mätutrustning liknande den ovan beskrivna. Med hjälp av hydraulcylindrar och dragkedjor dras bilen tillbaka till ursprungsformen. Bärande eller skadade bitar måste emellertid bytas ut. Då är det originaldelar som gäller och svetsning enligt biltillverkarens föreskrifter för att reparationen skall bli godkänd. 

Plåten i de deformerade ställen som återfått sin ursprungliga form innehåller spänningar som måste avlägsnas med knackningar av en hammare, så en smula hantverk finns kvar i hanteringen. 

Sammantaget en mycket intressant inblick i ett framgångsrikt nischföretag.