Hur kom Nobelprisen till och vem var människan bakom den stora donationen? Utförliga besked fick Aktiva Seniorer Köping vid ett besök på Nobelmuseet i Karlskoga den 18 maj 2010.

Alfred Nobel i sitt laboratorium som vaxdocka och som utklädd guide. Foto C-H ÖstergrenI ett förstklassigt skådespeleri framträdde Alfred Nobel i egen person och berättade om sin levnadsbana och vad som hände efter hans död den 10 december 1896.

Alfred ville som ung bli författare, men gick i stället i faderns fotspår som uppfinnare och entreprenör. Han kom att arbeta med nitroglycerin, ett ämne som har hög sprängkraft men kan explodera oavsiktligt av skakningar eller uppvärmning. Alfred provade att blanda nitroglycerin med olika ämnen, vilket ledde till uppfinningen av dynamiten, som tål all rimlig hantering och genom antändning med stubintråd och tändhatt gör sprängning säker och kontrollerbar.

Uppfinningen fyllde ett behov i en tid med stor tillväxt av gruvbrytning och vägbyggen.

Nobels sprängämnen blev en kommersiell framgång och fabriker och agenturer etablerades över hela världen.Björkborns vackra herrgård. Foto C-H ÖstergrenMot slutet av sitt liv arbetade Alfred med utveckling av krut för militärt bruk. För detta behövde han tillgång till artilleripjäser och ett skjutområde. Hans två bostadsorter Paris och San Remo i Italien saknade möjligheter, varför han 1893 köpte Bofors kanonverkstad, flyttade sin forskning till Karlskoga och bosatte sig på Björkborns herrgård.

Alfred Nobel avlider tre år senare i San Remo. Kvarlåtenskapen uppgick till över 33 miljoner kronor, en miljardförmögenhet i dagens penningvärde. Strax uppstår frågan om i vilket land hans testamente skall göras lagligt, vilket kan vara av betydelse för tolkningen.

I Paris har Nobel bott i sjutton år, i Sverige endast i tre. Frågan avgörs av en fransk domstol, som åberopar en regel att en man är bosatt där hans hästar finns. På Björkborn råkar finnas tre hästar som Nobel fått som gåva från Ryssland och därmed förklarar den franska rätten att Alfred Nobel vid sin död var bosatt i Sverige. Det blir därmed tingsrätten i Karlskoga som stadfäster testamentet.

Alfred Nobel var aldrig gift och efterlämnade inga bröstarvingar. Genom personliga legat får hans närmaste släktingar och andra närstående endast en mindre del av arvet.

Överraskningen är den stora prisdonationen. Reaktionerna på testamentet är övervägande positiva, men tveksamma röster hörs. Svenska Akademin, Karolinska Institutet och Vetenskapsakademin dröjer något år innan de åtar sig uppgiften att utse pristagare. Den blivande fredspristagaren Hjalmar Branting är kritisk till att priset kan ges till en enskild person och kungen Oscar II anser det ”ofosterländskt” att även utlänningar kan belönas.

Den unge kemisten Ragnar Sohlman, av Nobel förordnad som exekutor, låter sig dock inte påverkas utan ser till att bestämmelserna i testamentet följs till punkt och pricka.

1901 kan priserna utdelas för första gången.

Detta och mycket mer lär guiden ut när man vandrar i Björkborns herrgård, Alfred Nobels sista hem, och i hans laboratorium, som bevarats i originalskick.

Aktiva Seniorer besökte även den i Degerfors liggande geologiska sevärdheten ”Sveafallen”. Namnet kommer från en äldre teori att den gigantiska älv, kallad Svea älv, som var avlopp för innanhavet öster om Skandinavien efter istiden, bildat ett vattenfall här. I dag tror man att älven tagit en annan väg och att bergsformationerna här har påverkats av isälvar under avsmältningen. Här finns även mängder av s.k. jättegrytor, brunnar i berget som formats av en sten som av det strömmande vattnet hållits i rotation och nött djupa hål. Dessa stenar ligger kvar i sina hål.

Stället är ett bra besöksmål med en liten hantverksby och bra informationstavlor.

Algbeväxt jättegrytaAktiva seniorer på väg

Resan avslutades med kaffe på ”Svampen” i Örebro. Härifrån har man en magnifik utsikt över det omgivande landskapet.