Så var det dags att samlas till höstens första månadsmöte 2010-08-24 för Aktiva Seniorer i Köping.

Inger Felldin, Köpings Stadsbibliotek

Vi träffades först i Folkets Hus lokal, Rubinen, där bibliotekschef Inger Felldin, Köpings Stadsbibliotek, hälsade oss välkomna. ”Mycket har hänt under de 40 år som Köping har haft sitt stadsbibliotek” berättade Inger. Förr var bibliotek en tyst plats med en bibliotekarie som satt vid ett stort bord och höll kontroll och gav upplysning, idag en samlingsplats för tidningsläsning, sagostunder, föredrag och musikkvällar. Dagens bibliotek hjälper till med bl.a. studiematerial för studerande, släktforskning och lästräning för barn. Tillgängligheten i lokalen skall bli tydligare med nya skyltar, bättre (energisnåla) lampor. Bl.a. skall en hylla innehålla det som skrivits om Köping och av köpingsbor. På bibliotekets hemsida kan man med lånekortsnumret samt en PIN-kod leta bland de böcker som finns på hyllorna, väntas in eller beställas. Dessutom kan man få påminnelse över datorn eller mobilen att det är dags att återlämna en lånad bok, film, musik, talbok mm. Biblioteket har en verksamhet de kallar ”prosit” ordet står för, må gagna kultur till äldre, böcker med större text, datakoppling till läsplattor och talböcker på CD och DVD, mm.

Så gick vi ner till Biblioteket där Inger Felldin visade oss de olika avdelningarna. Många tog tillfället i akt att byta de gamla lånekorten med ugglan till de nya med bild från hamnen och lägga in PIN-kod och därmed tillgång till allt de erbjuder på biblioteket över dator.

Klicka på bilderna för större bild

Bokbussen, en gammal service, rullar på, ut till fasta platser på landsbygden och till förskolor.

Vice ordförande Bo Olsson tackade Inger Felldin med en keramikskål och vi övriga 42 medlemmar av Aktiva Seniorer med varma applåder.

Vid kaffet informerade Bo Olsson om förhandsbetalning vid resor och berättade om resan till Stockholm i september. Anmälningslistor gick runt om resan och inför 20-årsjubileét samt intresseförfrågan om en konstcirkel.

Anders Landhage. MedborgarskolanMedborgarskolans Anders Landhage berättade om ”samtalsgrupper” mellan svenskar och invandrare. Han var villig att organisera en ”medspråkscirkel”. Då fler inom vår förening haft goda erfarenheter av sådan medverkan kommer cirkeln säkert igång.