Aktiva Seniorer har gjort ett intressant och givande studiebesök på Volvo Powertrain.

Företaget är i alla avseenden Köpings största och sysselsätter i dagsläget 1500 personer, varav ungefär en tredjedel är inhyrda.

Här tillverkas växellådor för lastvagnar, bussar och lastmaskiner samt för Volvo Penta drivenheter för båtar.

Tre huvudtyper av växellådor tillverkas, förutom manuellt växlade finns en variant med automatiskt assisterad växling , ”I-shift”, och en automatisk hydraulisk växellåda, speciellt lämpad för anläggningsfordon, ”Powertronic”.

Volvo Lastvagnar äger förutom sina egna fabriker ytterligare tre lastbilstillverkare, Renault i Frankrike, Mack i USA och UD-trucks (övertagen från Nissan) i Japan, vilka alla är kunder hos Powertrain.

Efter det stora marknadsraset hösten 2008 närmar sig produktionsnivån åter den som tidigare rådde.

Vi visades en välgjord PR-film ”The Volvo Way”, som vann guld för bästa film i kategorin Marketing i Cannes Corporate & Media Awards i oktober 2010.

Produktionen kan av praktiska skäl och säkerhetsskäl bara visas från ett fordon ”Blå tåget” där besökarna informeras av guiden via hörlurar, vilket är ett mycket bra system.

Vi defilerade genom de avdelningar där växellådornas delar tillverkas och stannade en längre stund vid slutmonteringen.

Man får förstås ingen djupare uppfattning av det som sker, men några bestående intryck är den stora mängden industrirobotar och de stora ljusa och rena lokalerna.

Företaget agerar mycket för sina kärnvärden: Kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn, men effektivitet och högt utnyttjande av produktionsapparaten är ett överlevnadsvillkor. Toyotas principer och arbetssätt har varit en ledstjärna.

En svårighet man ser inför framtiden är brist på kompetent personal eftersom skolorna inte får tillräckligt antal sökande till teknikprogrammen.

Förutom information och visning bjöd företaget på kaffe med dopp. Guiderna avtackades med var sin keramikskål från Gisslarbo.