Fredrik Eklund, parkingenjörAktiva Seniorer i Köping samlades runt parkingenjör Fredrik Eklund som skulle guida oss i Köpings centrala parker. Vi utgick från Tunadalsparkeringen. Planteringen längs Tunadalsgatan med blommande höga prydnadskörsbärsträd och marktäckande nävor var en bra start. Vi vandrade ner mot Kölstaån, där Kvarnparken med sitt fina läge blivit en oas. Mandelträd, rhododendron och azaleor med en bakgrund av jättehöga pilar och almar. Promenadvägen bjöd på en skön skugga då det för dagen var en av maj månads varmaste dagar. Vattnet porlade och några änder vilade.

Fredrik fick många frågor under promenaden, bland annat hur säckarna runt nysatta träd fungerar? ”Jo, som en vattenreservoar på ca 150 l vatten, en veckoranson under sommaren.  Det finns hundratals sådana runt om i staden”.

 

Därefter blev det vandring till Nyckelbergsparken med fågelön. Här har planterats en hel del nya träd, många så ovanliga som ginkoträd, blodbok och näsdukträd. Vårens magnolior var utblommade, men många minns vilken prakt det var. Fina gräsytor för solbad och trevlig lekplats samt spännande stränder för ett metspö. Här rinner Köpings två åar ihop till Köpingsån.

Vi är nu på andra sidan ån i parken nedanför Barnhemsgatan. Fredrik Eklund berättade att man varit tvungen att stabilisera banken mellan gatan och ån med nedschaktning och utplaning och då blev det en perfekt yta för en park. En myspark med bänkar och bord bland Himalaya björkar och mängder av rhododendron. Nu blommade amerikanska blåbär och allåkerbären med vackra skära blommor.

Bivurparken, med ett fint läge nära kyrkan, har mist en del träd efter några kalla vintrar, men här skall planteras nytt. Björkar gav skugga till boulebanan, en populär samlingsplats med bänkar och bord.

Bellanders park med pampig lindallé och korsande cykelvägar. Parken som ligger mellan mellankyrkogården och nya kyrkogården var en gåva till staden av prosten Bellander. Många nysatta träd ger en trygghet då ett antal träd är gamla. Belysningen skall bytas ut och bli en förlängning mellan Stora torgets belysning och genom hela parken.

Stora Torget blev sista stoppet. Den nya anläggning är snart färdig och kommer då att erbjuda perenna och annuella rabatter, men det får vi återkomma till avslutade Fredrik Eklund.

Kaffekommittén hade förberett kaffebordet. Det blev en perfekt avslutning på parkvandringen.

Ordförande Bengt Rosberg tackade Fredrik Eklund och hans två medhjälpare för en intressant guidning i några av stadens vackra parker.

Det var också avslutning på vårens program för Aktiva Seniorer och Bengt önskade oss alla en skön sommar.