Västra Mälardalens Räddningstjänst station Köping bjöd på en givande eftermiddag då Aktiva Seniorer gjorde ett besök den 25 nov. 2014.

Stefan Hedlund, brandman och insatsledare vid Köpings Räddningstjänst, gav oss en inblick i hur lätt brandolyckor och fallolyckor kan drabba oss och hur Västra Mälardalens Räddningstjänst är organiserad och hur Arboga-Kungsör-Kolsva-Köpings-räddningstjänster samarbetar vid olyckor.

Han redogjorde också hur snabbt utryckning sker efter ett inkommit larm till 112.

90 sekunder efter det att det ringer hos räddningstjänsten är de på väg.

Viktigt är att man uppger rätt adress eller plats dit de skall åka.

Hur står det till med våra brandskydd hemma?  En pulversläckare skall skakas om en gång om året, lyssna så att man hör pulvret. Pulversläckare skall bytas ut efter 8-10 år, alltså kastas bort. Brandvarnaren har samma livslängd, men skall prövas några gånger under ett år, byt batteri om inget hörs.

Vi fick se en film om de vanligaste brandorsakerna. Spisen, kvarglömd kastrull eller brandfarligt på ledig platta. Braskaminens lucka skall vara stängd. Överdriven eldning ger skorstenshetta. Ljusstaken av olämpligt material eller närheten av brännbart. Sängrökning. Igensatta torktumlare.

Filmen visade också ett möblerat rum, med stängd dörr, där det brann i en fåtölj. Där följde man tiden innan rummets hetta var 80 grader. När dörren gick upp, steg temperaturen fort till 220 grader. Här gav syret skjuts till elden. Uppmaningen var, stäng dörrar vid brand.

På frågan hur mycket bränsle finns det i en vanlig skumplastsoffa? Motsvarande ca 300 l bensin, blev svaret.

Fler frågor, kan man ladda sin mobil på natten? Ja om den ligger på brandsäker yta. Kör inga maskiner eller laddningar under natten eller när du inte är hemma.

Finns det kvinnliga brandmän? Ja, i vårt område en med fast tjänst och två på deltid.

Det ställs stora krav på kroppskondition och det gäller både män och kvinnor.

Bor man i lägenhet och det brinner i någon annan lägenhet skall man inte gå ut i trapphuset, som ofta blir rökfyllt. Stäng din dörr och täta den om det behövs. Invänta order från brandmän.

Dagligen inträffar det ca 86 bränder i Sverige.

Varna – Rädda - Larma 112, viktigt vid brand.

Efter en trevlig kaffepaus, berättade Stefan Hedlund om vikten att hålla tomt i trapphus. Barnvagnar består av mycket eldfarliga material och sopkärl mot yttervägg är platser som tyvärr utsätts för brandförstörelse.

Åter några ord om brandvarnare, minst en per plan och skaffa brandvarnare även till sommarstugan. Fallolyckorna orsakar mycket lidande, ca 1600 med dödlig utgång per år.

Därför kändes det tryggt att vi fick som gåva av Räddningstjänsten en ”brandvarningspinne” i form av ett rejält förlängt skohorn.  Med den kan man stå på golvet och prova brandvarnaren utan att ta fram stol eller stege.

Vi tackade Stefan Hedlund med varm applåd.