Kungsgården, Kungsör - Miniatyr
Kungsgården, Kungsör - Miniatyr

Tjugoåtta Aktiva Seniorer samåkte från Tunadalsparkeringen med målet Hembygdsföreningens lokal i Kungsör, där Knut Barr tog emot. Vi samlades runt den vackert uppbyggda miniatyren av Kungsgården, som den såg ut på Karl den XI:s tid. Knut Barr, som kan mycket om sin hembygd, kan speciellt mycket om just Kungsgården. Redan på 1300 talet var gården anlagd och det bördiga landskapet gynnsamt för hästavel.

Gustav Vasa som snart efter sitt tillträde som regent, såg sig om i riket efter bra gårdar. Han tog sig Kungsörs gården, då det här också fanns goda kommunikationer, vattenvägar Arboga, Västerås och Stockholm. Landsvägar i alla riktningar. Men kanske allra viktigaste den rika tillgången på foder. Gården blev en kungsgård och därmed stora investeringar i ladugårdar och på själva Kungsgården kök och personalbyggnader, byggnader för hovet, en kyrka med klocktorn och fatabur. Gustav Vasa planerade dessutom en slottsliknande byggnad, men det blev bara källaren som blev byggd. I dag festlokalen ”Vasa källaren”.

Barr berättade om Vasa familjens historia och att det flesta av Gustavs barn bott på Kungsgården i Kungsör.

(Namnet Kungsör har historiskt ändrats flera gånger mellan Ören och Ulvesund.)

Den kung som bott mest och längst i Kungsör är utan tvekan Karl XI. Minst 100 gånger i kortare och längre perioder och firade dessutom sin smekmånad här (43 dagar). Han uppförde ett nytt rådshus och tog emot diplomater och rådsmän. Han införde här ”den stora reduktionen” och reformeringen av rikets skötsel och försvar och hade ett elitregemente i närheten av Kungsör. Det var med andra ord livligt på Kungsgården.

Johan III hade storslagna planer för Kungsör. Stort slott på åsen, vid Rundelborgs labyrinten, men då han hade flera andra slottsbyggnader på gång i riket kom byggnaden här bara upp till taknivå och revs senare.

Kung Karls kyrka, byggdes av Karl XI och efter ritningar av Tessin d.y. Invigdes, efter Karl XI död, 1700. Kyrksilvret skänktes av Karl XII.

Vi lämnade kungsgårdsminiatyren och åkte till Kungsudden för kaffe och mer historia av Knut Barr.

Vi är nu på historisk mark. Huset där restaurangen finns är en del av det gamla Hovfruntimmersbyggnaden, det enda hus som klarade sig efter den stora branden som utbröt 1822. Timmerhus med höga trösklar. Här inne i värmen och det goda kaffet berättade Knut Barr om björnjakter och älgjakter ofta med inbjudna utländska gäster. Om vanligt folk, kyrkbyggansvarige Peter Frestare och stovaktare Henrik Finne som blev 136 år.

Studiebesöket till Kungsör nalkades sitt slut. Vår ordförande Bengt Rosberg tackade med att överlämna en minnesskål från oss Aktiva Seniorer Köping.

Perfekt avslutning, att bese Vasa källaren med sina tjocka stenväggar och tak.

Tack Knut Barr och Kungsuddens Restaurang & Café för en trevlig eftermiddag i kunglig miljö.