Jani Lundqvist. Foto: Privat
   Jani Lundqvist. Foto: Privat

Aktiva Seniorer besökte Nya Ambulansstationen som invigdes för ca månad sedan.

Enhetschef Jani Lundqvist slog upp porten och hälsade oss välkomna. Vi var ett fyrtiotal medlemmar som tagit oss till ”Majaskeka”. Jani delade upp oss i två grupper, min grupp fick ta oss en titt på samlingslokalerna och slå oss ner och smakade av vårt medhavda kaffe och bullar. Flera av personalen svarade på våra frågor och snart var det vår tur att komma ut till vagnhallen. Jani Lundqvist berättade om varför man byggt nytt och varför just här och om personalen.

Placeringen ligger bra mellan Arboga, Kungsör och Köping. De gamla lokalerna var uttjänta och de här nya är praktiska och trevliga. Solceller på taket och lagring av värme och kyla säkerställer bra inneklimat.

Här är 38 personer stationerade varav 2/3 är män och 1/3 kvinnor. Alla måste genomgå tester i bårbärning av 80 kg i 3 trappor och körtester. Ambulanspersonal skall ha 2 års sjukvårdsutbildning och praktik. Åtta veckors utbildning i allt från förlossningar till dödsfall.

Vid utryckning skall det alltid finnas med en ambulanssjuksköterska som har kontakt med ambulansläkaren på mottagande sjukhus.

Målet för ambulansutryckning är att nå minst 90 % av larmen på minst 15 minuter.

Utryckningsväskan visade sig innehålla allt för att snabbt avgöra en patients behov vid sjukdom, smärta, blodförlust och trauma. En nallebjörn finns i varje ambulans för en liten hjälpbehövande.

Våra frågor:

Har ni tillgång till ambulanshelikopter? Ja, den finns stationerad i Uppsala och tillkallas när det t.ex. är en skadad person i otillgänglig mark långt från väg.

Har ni blivit utsatta för stenkastning? Nej, men följer händelseutvecklingen i landet.

Hur fort får ni köra? Vi får aldrig tumma på säkerheten även om vi måste jaga sekunder vid vissa utryckningar.

E18? En flaskhals utan dess like.

Brännskadade? Vi kör till Västerås som vidare dirigeras till Uppsala eller Linköping beroende på skadan.

Bengt Rosberg tackade för att vi fick komma och den givande informationen av Jani Lundqvist. Våra varma applåder och en A/S Honungsburk som tack från oss alla.

Dimman och mörkret hade lagt sig tät över landskapet, tryggt att veta att snabb hjälp är beredd om olyckan är framme.