Aktiva Seniorer avslutade vårterminen med en resa i vårens skira grönska. Målet var Hälleskogsbrännan och vi tog skogsvägen in mellan Ramnäs och Virsbo.

Vår guide, Lars Gabrielsson, berättade om hur branden startade, problem under släckningsarbetet samt omfattningen. Att juli månad 2014 var extrem torr och den kraftiga vinden bidrog till att elden spreds så explosionsartat, 14 000 hektar skog blev lågornas rov. I dag har en stor del av skogen ombildats till naturreservat varvid de tidigare skogägarna fått annan skog som kompensation.

Naturvårdsverket bygger nu utsiktsplatser med turist service som bänkar och bord och bra parkeringsplatser samt toa.

Vår stora buss tog sig elegant fram på de delvis mycket smala vägarna. Genom fönstren såg vi märkliga vyer, svarta täta skogar, bränd mark, kala stenar som spruckit av hettan. Tallar som brunnit har skyddads till viss del av sin bark men nu invaderats av barkborrar och som i sin tur lockar tretåig hackspett. Angreppen gör att barken faller av och stammarna blottas vita.

Vid en paus nära en skogssjö

gav guiden oss rikligt av sitt kunnande. Visade oss på den speciella Svedjenävan vars frön kan ligga i jorden många år i väntan på brand och hetta, då spricker fröets skal och växten får fart. Första året blev den en halv meterhög, åren därpå lägre och lägre.
Svarta pingisbollar ? var fruktkroppar av ett mycel som klättrat upp på brännskadade björkar.

Djurlivet har återkommit, älg, djärv, varg. På vissa platser är marken inhägnad för att forskare skall se vad som växer upp utan djuravbetning. De flesta djuren hann undan lågorna men några brännskadade älgar har påträffats.

En uppfriskande promenad upp mot en höjd gav bra vy över eldens förstörelse.

Ny skog har börjat etablera sig, nu är det björken som tar vid. Björkens friska grönska ger nytt liv mot allt det förkolnade.

Besöket i Hälleskogen var slut, nere i dalen sågs en bäverfördämning och några svanar som ruvade sina ägg. Här hade skogen skonats från branden. Vi kände då att våra ögon är känsliga för grönt.

Applåder till vår guide som gjort besöket rikt på fakta och berättelser.
En härlig lunch väntade i Ramnäs.

Ordförande Bengt Rosberg önskade oss alla en skön sommar och tackade busschauffören som så skickligt kört oss hela resan.