Aktiva Seniorer i Köping har gjort ett studiebesök på Getrag.

Åke Zetterberg berättade inledningsvis om företagets historik, organisation och produkter. Köpings Mekaniska Verkstads kunnande i kugghjulstillverkning ledde till att Volvo 1927 beställde sina första växellådor här.

1942 köpte Volvo KMV och några år senare började anläggningen vid Arbogavägen att byggas, till vad som i dag är de stora komplex som inhyser Getrag och Volvo Powertrain. Köpingsfabriken var under många år ensamtillverkare av manuella växellådor för Volvo.  Personbilstillverkningen såldes 1998 till Ford som därmed blev ägare till växellådsfabriken.

Vissa volvomodeller hade då en egentillverkad fyrhjulsdrift, vilket kom att påverka händelseutvecklingen. Det tyska företaget Getrag, specialist på biltransmissioner, förvärvade fabriken i Köping och flyttade tillverkningen av växellådorna till Tyskland. Som ersättning koncentrerade Getrag sin tillverkning av fyrhjulsdrifter till Köping. Här fick man nu ett helt nytt produktsortiment och i stället för en enda kund - Volvo - fick man nu tiotals.

Getrags fyrhjulsdrift ger maximal framkomlighet och stabilitet eftersom den blixtsnabbt flyttar dragkraften till de hjul som har det bästa väggreppet bl.a. med hjälp av den svenska Haldexkopplingen.

I verkstaden fick besökarna följa hur ett kugghjul tillverkas. Företaget använder förstås den senaste produktionstekniken för effektivitet och hög precision. Exempelvis slipas ytan på kuggarna i amerikanska specialmaskiner.

Kontroller görs vid varje maskin, naturligtvis av automater. Den komplicerade kuggformen mäts i maskiner som visar resultatet grafiskt och föreslår eventuella korrigeringar.Okvalificerade plockjobb utförs av robotar, som även kan utföra vissa kontroller.Den tillverkning som besågs är belägen i den äldsta byggnaden, C-verkstaden, som nu är upprustad, ren och ljus och med bra luft. Företaget har satsat stort på en värmeväxlande ventilation som sades ha sänkt uppvärmningskostnaderna till hälften.

Allt som allt ett givande besök i en av Köpings viktigaste industrier.