Mikael och Linda Wiborg, KolsvaFörsta besöket utmed Herrgårdsallén i Kolsva denna soliga eftermiddag gjordes hos Mikael och Linda Wiborg för att se hur modern lösdrift av mjölkkor går till.

År 1996 brann den gamla ladugården ner och det byggdes nytt. I början var det köttdjur, Chevrolet, men för något år sedan beslutade de att gå över till ekologisk mjölkproduktion. Tjugo kalvar och kvigor samt två tjurar köptes in och den 9 okt 2007 startade mjölkningen med 20 kor. Idag är det 100 kor varav 85 mjölkar. Vi fick se hur korna blev mjölkade av robotar, hur ensilage (konserverat vallfoder som består av gräs eller en kombination av gräs och baljväxter, t.ex. klöver) automatiskt spreds med en multifeedrobot ut till korna varje timme, kvigor och kalvar i sina egna områden och de lösgående korna för sig i ladugården samt annat intressant kring en verksamhet av de här slaget. Äntligen fick vi se hur de stora vita balarna, ”ufoäggen” innehållande ensilage, som brukar ligga överallt på åkrarna, tas om hand av multifeedroboten i en modern ladugård.

Modern lösdrift av mjölkkor Kor utfordras med ensilage Kvigor och kalvar

Mikael och Linda gav oss en intressant inblick i verksamheten som ekologisk mjölkproducent med Arlas Gårdsnummer 88414.

Så var det dags för eftermiddagsfikat och det intogs naturligtvis i det intilliggande Kohlswa Herrgård med anor från 1600-talet. Kaffet var serverat i det f.d. Brukshotellet, tidigare disponentvillan, från 1875, en del av den gamla fina bruksmiljön i Kolsva.

Kohlswa Herrgård, f.d. Brukshotellet

Efter fikat avslutades studiebesöket i Hedströmsdalens arkiv i "Kvarnen", där vi togs emot av Wanja Ahlmquist, arkivvärdinna, och Tomas Adolfsson, arkivassistent, och som berättade om och visade oss arkivet.

Wanja Almquist och Tomas Adolfsson, Hedströmsdalens arkiv, KolsvaHär finns ett fantastiskt lokalhistoriskt arkiv på bottenvåningen och en brukshistorisk utställning "Järnådran" en trappa upp i den gamla kvarnen, en slaggstensbyggnad från år 1883. I Hedströmsdalsarkivet kan man finna material från bland annat järnverk, mindre företag, föreningar och privatpersoner. Som exempel på arkivbildare kan nämnas Kohlswa bruk, Karmansbo bruk, Guttsta Bryggeri och, den lite udda föreningen, Kung Orres Jaktklubb.

Vi fick möjlighet att göra några sökningar i det digitala bildarkivet. De flesta arkiven är helt öppna för forskning, men vissa har villkor för tillgängligheten. En fin källa för släkt- och hembygdsforskare således.

Så var besöket i Kolsva slut. Bo Olsson tackade Linda och Mikael samt Wanja och Tomas för utmärkt guidning och överräckte specialtillverkade keramikskålar som tack.