Aktiva Seniorer Köping

Aktiva Seniorer avslutade vårterminen med en resa i vårens skira grönska. Målet var Hälleskogsbrännan och vi tog skogsvägen in mellan Ramnäs och Virsbo.

Vår guide, Lars Gabrielsson, berättade om hur branden startade, problem under släckningsarbetet samt omfattningen. Att juli månad 2014 var extrem torr och den kraftiga vinden bidrog till att elden spreds så explosionsartat, 14 000 hektar skog blev lågornas rov. I dag har en stor del av skogen ombildats till naturreservat varvid de tidigare skogägarna fått annan skog som kompensation.

Naturvårdsverket bygger nu utsiktsplatser med turist service som bänkar och bord och bra parkeringsplatser samt toa.

Vår stora buss tog sig elegant fram på de delvis mycket smala vägarna. Genom fönstren såg vi märkliga vyer, svarta täta skogar, bränd mark, kala stenar som spruckit av hettan. Tallar som brunnit har skyddads till viss del av sin bark men nu invaderats av barkborrar och som i sin tur lockar tretåig hackspett. Angreppen gör att barken faller av och stammarna blottas vita.

Vid en paus nära en skogssjö

Fler artiklar...