Aktiva Seniorer Köping

Silvergruvan är i dag en väl utvecklad besöksgruva, som med sin historiska bakgrund är en stor sevärdhet. Silver var mycket viktigt som myntmetall, vilket fick Gustav Vasa att satsa på en exploatering i Sala, där förekomsten var känd. Det var en stor verksamhet som sattes i drift. Förutom malm och trä krävdes mekanisk energi för att driva pumpar och hissar, vilket skedde med vattenkraft. Vatten leddes i kanaler ända från Dalälven till skovelhjul, som levererade 36 hästkrafter.