Aktiva Seniorer Köping – En kortare genomgång av de första 20 åren, tecknad av Kurt Karlsson

Föreningen Aktiva Seniorer i Köping

En kortare genomgång av de första 20 åren

Tecknad av Kurt Karlsson

Presenterad vid jubileumsfesten den 16 okt. 2010

Kurt Karlsson
Kurt Karlsson

En dag i slutet av år 1989 fick Britta Kempe i uppdrag av Medborgarskolan, där hon då arbetade, att försöka starta en förening Aktiva Seniorer i Köping. Efter en sammankomst i Örebro fick Britta en del tips och idéer om hur hon skulle gå till väga för att få till ett upptaktsmöte. Man hade då just startat en förening i Örebro.

Måndagen den 29 januari 1990 kl.15.00 på S:t Olovsgården hölls ett upptaktsmöte i avsikt att bilda föreningen Aktiva Seniorer i Köping.

Till mötet hade man som föredragshållare engagerat den då kända Tullia von Sydow, som år 1989 dragit igång kampanjen ”Att åldras är att växa ”.

28 personer kom till mötet och efteråt fick man anmäla sitt eventuella intresse för att deltaga.

Den 14 februari 1990 inbjöds till det första mötet i föreningen Aktiva Seniorer för att bilda en interimsstyrelse. Gunn Severien var som representant för Förbundet Aktiva Seniorer inbjuden att öppna mötet och bilda föreningen.

Den första styrelsen som valdes var.

Ordförande              
Sonia Sundström
Sekreterare Britta Kempe
Kassör Gunnar Palmqvist
Ledamöter Inga Pettersson och Ingeborg Hillman

Årsavgiften fastställdes till 35 kr.

16 personer hade kommit till mötet.

Vid kommande styrelsemöten diskuterades programförslag bland annat:

  • Bergslagen i våra hjärtan, cirkel och studiebesök
  • Hedströmsdalen
  • Studieresa till:
Skultuna mässing
Åsby trädgård
Norberg Abrahamsgården
Fagersta Hembyggdsmuseum
Teaterresa
Ekomusèet
  • Högläsning i cirkel
  • Folkdans med historik
  • Afternoon tea, lätt engelsk konversation
  • Musiklyssning
  • Hjälp till äldre seniorer med t.ex. skriva brev
  • Information om Köpings Kyrka

Som program vid första månadsträffen enades man om en föreläsning om Oman med bilder, Dieter Severien vidtalas.

Vad blev det av allt detta för resten av året 1990  ???

Följande program presenterades:

19 mars
Dieter Severien berättar om Oman och visar bilder
20 april
Visning av Köpings kyrka
Sommaruppehåll
3 september
Musikkafé. Maj Pettersson spelade Petterson-Berger
18 september
Visning av Munktorps kyrka med guide
9 oktober
Studiebesök i Uttersberg Astley Nyhlén berättar
15 oktober
Resekåseri Sovjetunionen Sonia Sundström berättar och visar bilder
23 oktober
Visor och lyrik med Torgunn Jansson
6 november
Nora Mayer demonstrerar blommor och grupper
12 november
Resekåseri om Japan Sonia Sundström kåserar och visar bilder
20 november
Utflykt till Åsby
4 december
Bildspel Årstiderna, Sonia Sundström
10 december
Resekåseri Turkiet, Sonia Sundström  berättar och visar bilder
17 december
Utflykt till Skultuna guidning och kaffe

Det första årets ekonomiska redovisning visar ett överskott på 2160 kronor.

Dagen efter mötet den 3 september hade Bärgslagsbladet en artikel där man under rubriken ”Ny pensionärsförening bildas” intervjuades Sonia, Britta och Gunnar. Här presenterades föreningens målsättning och inriktning som i huvudsak är att underhålla, aktivera och att främja de äldres kulturella och andra gemensamma intressen.

Den artikeln fick en insändare att reagera. Under rubriken ”Behöver vi fler pensionärsföreningar?” skriver han att kanske finns det redan för många pensionärsföreningar. Har sedan ett mer politiskt synsätt genom att man kanske skulle ha en gemensam stark huvudorganisation som skulle övervaka våra knapptryckare i riksdagen. Följande är ett citerat stycke ur insändaren där det står följande ”AS i Köping har en årsavgift på endast 35 kronor. Här har vi alltså pensionärernas lågprisalternativ. Hur ser då denna budget ut som baseras på denna blygsamma medlemsavgift. Vad får medlemmarna för detta? ”

Många har ju varit medlemmar under lång tid och får nu själva bedöma vad vi får ut av vårt medlemskap och den blygsamma årsavgiften.

1991

Medlemsantalet var nu 25 st.

Britta Ivarsson och Gretel Kallioja valdes nu in i styrelsen.

Det här året började man också hjälpa Unga Liv att packa utrustning till Rumänien och Britta Ivarsson startade väntjänsten.

Två personer deltog också i ett idéseminarium på Valla Folkhögskola i Linköping.

1992

Det här året fick föreningen en komplett styrelse med 8 medlemmar, revisorer och valberedning.

Man fick också en rumänsk fadderfamilj som man i några år framåt stöttade med pengar.

Föreningen var initiativtagare till en konsert med Dana Dragomir världsartist på panflöjt. Detta inbringade ca 10 000 kronor som överlämnades till Unga Liv.

1993

Den 16 januari vid ett extra årsmöte beslutades att föreningen övergår till kalenderårsindelning, tidigare hade det varit ett och ett halvt år. Vid mötet närvarade 23 av 34 medlemmar.

Den första utlandsresan gjordes under påsken det här året, då nio personer reste till Valamo Kloster i Finland. Det blev en annorlunda upplevelse att få deltaga i det ortodoxa påskfirandet med långa mässor och övriga ritualer. Här mötte Fader Tikhon upp och lotsade genom en del av ritualerna. På påskaftonen pågår mässan från klockan 20.00 till 02.30, därefter serveras en stor frukost, som har ett stort symboliskt värde.

Till ett månadsmöte var dåvarande landshövdingen Jan Rydh inbjuden

På den här tiden så var ofta Bärgslagsbladet närvarande på månadsmötena och skrev en artikel, när dom inte var där så gjorde någon i föreningen en resumé som kom in tidningen.

1994

Den 8 mars så var det dags att åter möta Fader Tikhon igen när han vid ett månadsmöte berättade om Valamo Kloster, dess ursprung och sitt liv som munk.

Vid årsmötet fastställdes årsavgiften till 75 kronor

1995

Den 3 februari firades 5-årsjubileum med lunch och underhållning i Nordlunds samlingssal.

Det var det här året man för första gången nämnde och utsåg medlemmar i en kaffekommitté. Man sonderade även intresset för boulespel, och kunde erbjuda medlemmarna möjlighet till vattengymnastik.

Det var också första gången man serverade jultallrik som sedan blivit tradition.

1996

Flyttade månadsmötena till Forum efter att först ha varit i S:t Olovsgården och sedan Hantverkarlokalen några gånger.

Åren 1994-1995-1996 var det bara kvinnor i styrelsen, så man började söka efter ett manligt inslag.

1997

Planerades den första långresan på åtta dagar som gick till EU-parlamentet i Bryssel och Strasbourg. Priset var 5430 kronor per person allt betalt. Den stora överraskningen kom i efterhand då det kom ett bidrag från EU. Detta utgjorde 2030 kronor per person. Så slutliga kostnaden blev 3400 kronor per person.

1998

Resa till Norge med Bergen som mål längst bort, resan tog åtta dagar. I Bergen besöktes bland annat Ole Bulls Lysöen och Grigs Troldhaugen, Lerdal, Hamar och Oslo på hemvägen. Som kuriosa kan nämnas att många varnat för regn i Bergen, men det visade sig vara undantaget när vi gästade. Fint väder alla dagar.

Den 30 november talade Sonia Sundström på Hökartorget under den arrangerade kulturkvarten om visioner inför sekelskiftet, nyinflyttade skall välkomnas och klyftan mellan äldre och yngre skall minska var hennes budskap.

1999

I augusti gjordes en resa längs Inlandsbanan på nio dagar. Start i Mora och slutstation i Gällivare under rubriken Sameland-Natur-Kultur. Avstickare gjordes till sevärda platser både på upp och nedvägen.

2000

Lördagen den 29 januari firades 10-årsjubileum på Volvogården.

Ett 80-tal medlemmar samlades på eftermiddagen till kaffe och underhållning av musikskolans flöjtgrupper.

Till middagen hade ett antal gäster bland annat från övriga pensionärsföreningar inbjudits.

Kvällens underhållning bestod av en uppvisning i magdans av Ulrika Lönnback samt Rolf Carvenius som spelade under middagen och till den efterföljande dansen.

Många medlemmar hade deltagit i inventering hos ICA som ersatte föreningen med pengar som gick till finansieringen av jubileumsfesten.

Måndagen den 22 februari var många medlemmar i Strömparken för att se Anna-Lisa Lillåhls och Ole Bjerring skruva fast en mekanobit på milleniumskulpturen, den som i dag står vid järnvägsstationen.

Under åren har en del medlemmar deltagit sammankomster och kongresser med Nordiska Seniorer. Föreningen har också varit representerad i Förbundsstyrelsen, Distriktsstyrelsen och Förtroenderådet Nordiska Seniorer.

Detta år lämnade Britta Kempe styrelsen, efter 11 år. Men återkommer igen för två år till, åren 2004 och 2005.

Finland, Ryssland, Valamo Kloster var årets resmål. Resan gjordes i maj och var 8 dagar. Huvudmålet var det gamla Grekisk Ortodoxa Klostret Valamo på ön Valamo i Ladoga. Klostrets historia är dramatisk, då mycket av inventarierna flyttades till Finland i samband med att Sovjet invaderade den delen under kriget. Under resan besöktes också Nya Valamo Kloster i Finland och även ett närliggande nunnekloster Lintula.

I augusti hann man även med en 2-dagars resa till Åland, där det ingick besök på bland annat kräftodling, strutsfarm och snigelsafari.

2001

Den 15 augusti startade en åtta dagar lång resa till Danmark. Överfart Malmö-Köpenhamn sedan besök i Odense och vidare mot västra kusten upp mot Skagen och därefter färjan till Göteborg.

2002

En resa mot västra Sverige med besök i bland annat Tidaholm, Ringhals Kärnkraftverk och Lidköping. En resa på fyra dagar.

2003

Olle Petterson meddelar att kontrakt har upprättats med KBAB om en lokal för boulespel.

2004

Beslutades att få månadsmöten införda under Dagboken i Bärgslagsbladet.

2005

Som tack till underhållare lämnar man fortsättningsvis en för föreningen designad, keramikskål i stället för blommor.

2006

Anordnas en utställning som visar medlemmarnas kreativitet. Medlemmar visar upp olika alster från deras hobbyverksamhet. Allt från bokbinderi, textilarbeten, kråkriskvastar, akvareller och mycket mera.

2007

Nu lämnar Sonia Sundström styrelsen, efter totalt 18 år varav 13 år som ordförande.

Även Inga Pettersson som varit med från början lämnar styrelsen.

2008

Förbundet Aktiva Seniorer firar 20-årsjubileum, med en resa till Åland. Föreningen representeras av Sonia Ramström och Ulla Andersson.

2009

Föreningen tar steget in i IT-världen genom att Kaj Svartström upprättar föreningens hemsida på Internet.

Det kan också nämnas att Lizzie Rutheus varit kassör under 13 år, åren 1997 t.o.m. 2009.

Föreningens ordföranden under åren:

Sonia Sundström       
1990 – 2003
Allan Austern 2003 – 2005
Bo Olsson 2006 – 2009
Britt Olsson 2009 –

Under åren har det hållits omkring 190 månadsmöten med föredrag och underhållning.

Studiebesök både i närområdet och under dagsresor har blivit cirka 150 stycken.

Studiecirklar om man räknar årsvis så har det hållits ungefär 60 st.

Medlemsantalet är nu 137 medlemmar.

2010

Den 16 oktober firas 20-årsjubileum på restaurang Culinaren i Folkets Hus.