Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Aktiva Seniorer Köping är personuppgiftsansvarig, dvs. ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar vid medlemsansökan, vid senare ändringsanmälningar och kontakter.

Personuppgifter som kan behandlas

Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om namn, aderss, e-postadress och telefonnummer.

Personuppgifterna finns i Aktiva Seniorer Köpings medlemsregister.

Det finns inga uppgifter om födelseår, personnummer och kön i föreningsregistret.

Ändamål med behandlingen

Ändamålet med behandlingen av medlemmarnas personuppgifter är att sända medlemmarna information och kunna administrera medleemsavgiften.

Utlämnande till annan

Aktiva Seniorer Köping lämnar ej ut personuppgifter från medlemsregistret.

Vi delar inte adressuppgifter eller e-post med kommersiella aktörer eller andra organisationer.

Information om behandling av personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Ett sådant utdrag kräver skriftlig ansökan.

Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter. I sådant fall kan ditt medlemskap komma att upphöra.

Den som misstänker bristande hantering av personuppgifter kan anmäla det till Datainspektionen.

Läs mer om behandling av personuppgifter på www.datainspektionen.se

Gallring

Dina uppgifter gallras i samband med att ditt medlemskap har avslutats. Dina uppgifter gallras också om du har ansökt om att bli medlem men inte har betalat medlemsavgiften/årsavgiften.

Kontakt

Aktiva Seniorer Köping, org.nr 878500-6449

c/o Penny Fransson

Skolvägen 50

731 52 Köping

Tel. 070-572 79 43

penny.fransson@koping.net