Kommittéer

Programkommitté

Marianne Sjöö-Justesen, E-post, (sammankallande)

Festkommitté

Karin Frodin, 070-310 34 88, E-post (sammankallande)

Ulf Börgesson, 070-739 68 42, E-post

Birgitta Becker, 0221-174 05, E-post