Promenad i Köping år 1850

Onsdagen den 13 september samlades ett 40-tal Aktiva Seniorer i Hantverkslokalen för att lyssna på Erik Magnusson, lärare på Karlbergsskolan. 

Han tog oss med på en promenad i Köping år 1850. Med ord och bilder guidade han oss i staden. Vi stannade till på några platser och fick se hur det såg ut 1850 jämfört med idag. Några byggnader finns fortfarande kvar, t ex Pedagogien och prostgården.

I Köpings stad bodde ca 1500 människor. Husen var byggda av trä. Transporter till och från staden gick bland annat via vattenvägar. Järnvägen och elektriciteten hade ännu inte kommit till Köping. 
Vi fick också höra om hur de, så kallade, fina familjerna bodde och levde. Som avslutning tog Erik oss med till ”syndens nästen”. På Hökartorget fanns ett hus med tvivelaktigt rykte. I staden fanns också ett antal ölstugor som var välbesökta.
En mycket uppskattad och inte alltför svettig promenad.

Text: Marianne Sjöö Justesen 
Bild: Åke Dahlqvist