Låt oss prata om bedrägerier

Det var rubriken på den föreläsning/information kommunpolis Jan Sköldberg, höll för oss, Aktiva Seniorer, tisdagen den 3/10.

Jan har verkat över 30 år inom polisen och ca 9 år med brottsförebyggande arbete.

För inte så väldigt länge sedan rapporterade man på nyheterna om bankrån, värdetransportrån, fickstölder och andra mer ”fysiska” tillvägagångssätt att olovligen tillskansa sig pengar/värdesaker.
Idag har den kriminella världen i stor utsträckning ändrat tillvägagångssätt. Internet, med dess, nästintill obegränsade möjligheter, har öppnat upp för nya former av bedrägerier.
Vad är ett bedrägeri?
Någon, en kriminell, lurar/vilseleder uppsåtligt någon annan att göra något, eller att avstå från att göra något, och detta leder till vinning för gärningsmannen och skada för den som blir lurad.
Bedrägerier som drabbar oss seniorer handlar ofta om att ”offret” blir kontaktat/uppringt av någon som utger sig komma från någon myndighet, bank, sjukvården eller liknande. Man kan också bli kontaktad via sms eller sociala medier. Någon säger sig vara eller representera en släkting eller god vän som är i akut behov av ekonomisk hjälp. Vid den sortens bedrägerier är STRESS bedragarens bästa verktyg. ”Du måste agera nu! Annars….!!!” 
Jans uppmaning är att TA DET LUGNT! Det är bara bedragare som vill att du ska skynda dig. Kontakta den som påstås vara den som ringt upp och dubbelkolla. Lämna aldrig ut dina koder om du blir uppringd. Det är som att lämna sin hemnyckel till en okänd.
Vad ska jag göra om jag blir drabbad?
1. Kontakta banken. De kan eventuellt hinna stoppa/spärra uttag.
2. Gör en polisanmälan. Detta är viktigt även om handläggningstiden är lång. Brott som inte anmäls syns inte.
Trots all information i bl a media ökar bedrägeribrotten hela tiden.
Du hittar mer nyttig information på:
www.polisen.se/bedageri och Internetstiftelsen, där det finns en hel del matnyttigt på menyn.
Tack Jan för viktig information. Förhoppningsvis är vi nu bättre rustade om vi hamnar i någon av de situationer du beskrev.

Text: Lena Hedberg 
Foto: Åke Dahlqvist